Osnovana Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja

Kako bi se osigurala bezbednost dece izbeglica i migranata koja su izložena pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije i zanemarivanja, IDEAS, CRPC i DRC formirale su Koaliciju za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja.

SAZNAJTE VIŠE  >

U fokusu


Saopštenje povodom međunarodnog dana dece

Povodom 1. juna, Međunarodnog dana dece, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, skreće pažnju na prava dece izbeglica i migranata bez pratnje i razdvojene dece koja predstavljaju jedna od najugroženijih grupa dece, obzirom…

Pogledajte više

  • Socijalna sigurnost i zaštita
  • Azil i migracije
  • Ljudska prava
  • Razvoj

Program

Grad prijatelj starijih – izrada plana za unapređenje uslova za život starijih građana i građanki u Beogradu

Svetska populacija ubrzano stari, što je karakteristično i za Srbiju, te je procena da će do 2040. godine stariji u Srbiji činiti oko 25% stanovništva. U Beogradu indeks starenja je visok, te je što pre …

Vesti

Saopštenje povodom Svetskog dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj

Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u republici srbiji

Priručnik za rad staratelja sa decom izbeglicama i migrantima bez pratnje

Predstavljanje rezultata analize rada centara za socijalni rad

Program

Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji

Nakon izbegličke krize i uprkos zatvaranju rute koja prolazi kroz Zapadni Balkan 2016. godine, jedan broj izbeglica i migranata nastavio je tranzit kroz Srbiju na putu ka razvijenim zemljama EU. Tokom 2019. godine, broj ljudi koji su stigli u Srbiju porastao je u odnosu na …

Vesti

Saopštenje povodom navoda o postavljanju žičane ograde na granici

Saopštenje povodom svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Osnovana Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja

Saopštenje povodom međunarodnog dana dece

Program

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da …

Vesti

Rezultati godišnjeg LGBTI+ istraživanja 2020

LGBTI+ žene izložene su nasilju i diskriminaciji

Saopštenje povodom svetskog dana izbeglica

Pravo žena sa invaliditetom na roditeljstvo i porodicu

Program

Odgovorno poslovanje u Srbiji

Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike …

Vesti

Istraživanje o položaju LGBT+ osoba u oblasti rada i zapošljavanja

Od LGBT života do politike

Praktikum za polaganje ispita za licencu

Smernice za rezidencijalnu zaštitu dece bez pratnje i razdvojene dece u kontekstu migracija

Predstojeći događajiPoslednje publikacije

Centar za istraživanje i razvoj društva
Cerska116
11000 Beograd
Srbija
e-mail:office@ideje.rs

Eksperti

Video sadržaj

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Z5qlKKVqr4s&fbclid=IwAR3mwv2rd1DERxTVhJUs-FSnwz9ykIK2b7lfRJlPGcHlzgksSM6o8wZ8ktA
UNICEF Srbija
Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva
UNICEF Crna Gora
Terre des homes
Ambasada Kraljevine Norveške
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstvo pravde
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
IRC
Holandska ambasada
HBS
Grad Beograd
CRS
UNHCR-Vertical
Previous
Next