GAME CHANGERS: KAKO PROMENITI PRAVILA IGRE?

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i ambasadom Velike Britanije u Beogradu, od 9. do 11. februara organizuje trodnevnu konferenciju GAME CHANGERS CONFERENCE (#GCC) – IN PURSUIT OF BALANCE.

SAZNAJTE VIŠE  >

U fokusu

Program

Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji

Kroz projekat ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” obezbeđena je podrška sistemu socijalne zaštite kako bi pružio zaštitu deci izbeglicama i migrantima i razvijen model starateljske zaštite zasnovan na saradnji države i civilnog sektora.

Program

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da ...

Program

Odgovorno poslovanje u Srbiji

Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike ...

Predstojeći događaji

Poslednje publikacije

Pravo na nasledstvo – jednako za sve

“Pravo na nasledstvo – jednako za sve“ pruža sažet pregled zakonodavnog okvira, objašnjenja osnovnih pojmova u naslednom pravu, najčešća pitanja i odgovore, kao i informacije o tome koje su posledice odricanja od nasledstva i kome se osobe mogu obratiti za...

Centar za istraživanje i razvoj društva
Tomaša Ježa 10/4
11000 Beograd
Srbija
e-mail:office@ideje.rs

Video sadržaj