LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da se antidisktiminacioni zakonodavni okvir, i kada postoji, ne primenjuje efikasno. LGBTI+ radnicima mogu biti uskraćena prava u okviru radnog odnosa, a suočavaju se i sa visokim stepenom diskriminacije, verbalnog i drugog uznemiravanja na radnom mestu. Projekat ima za cilj da podrži inkluziju LGBTI+ građana i građanki u oblasti rada i zapošljavanja kroz stvaranje relevantnog tela na nacionalnom nivou koji će prikupljati podatke o socio-ekonomskim izazovima sa kojima se suočava ova zajednica u Srbiji, pretežno prilikom zapošljavanja i na radnom mestu. Takođe, u okviru projekta biće kreirane smernice za alternativne mehanizme zaštite socio-ekonomskih prava LGBTI+ građana i građanki kroz aktivno učešće privatnih kompanija i preduzeća. Kako bi se sagledao položaj LGBTI+ osoba na tržištu rada i bolje razumeli faktori koji utiču na njihov položaj, u okviru projekta biće razvijen metodološki okvir za analizu položaja LGBTI+ osoba na tržištu rada. Takođe, biće realizovano kako kvalitativno, tako i kvantitativno istraživanje. Osim LGBTI+ osoba, u istraživanju će učestvovati i kompanije jer je cilj dobijanje informacija o trenutnim dostignućima u unutrašnjim politikama i merama raznolikosti, koje su pokretačke snage i prepreke u napredovanju mera unutrašnje raznolikosti i na kraju, praktična iskustva. Projekat je realizovao IDEAS u partnerstvu sa Gej lezbejskim info centrom, XY spektrom i organizacijom Erga Omnes, uz finansijsku podršku Pogledajte naše istraživanje: Dostojanstvo na radu – istraživanje o položaju LGBTI+ osoba u oblasti rada i zapošljavanja