Donacije

Ukoliko želite da svojom donacijom podržite neke od najranjivijih društvenih grupa u Srbiji (decu, izbeglice i migrante, osobe sa invaliditetom, starije, LGBTI+ osobe, siromašne itd.) obratite nam se putem e-maila: donacije@ideje.rs
Rad Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS sistematizovan je u četiri oblasti:
Otvoreni smo i za saradnju sa različitim institucijama, kompanijama, formalnim i neformalnim organizacijama i pojedincima koji žele da, zajednički sa nama, kreiraju i realizuju nove projekte u skladu sa ekspertizom i oblastima rada Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS.