Ljudska prava

Program Ljudska prava orijentisan je na unapređenje poštovanja i zaštitu ljudskih prava marginalizovanih i manjinskih društvenih grupa u svim oblastima života.Fokus IDEAS-ovog rada trenutno je usmeren ka unapređenju prava LGBT+ građana i građanki, posebno socijalnih i ekonomskih prava. Kako bi se to ostvarilo, IDEAS je od 2019. godine otpočeo intenzivniju saradnju sa kompanijama, preduzećima, privrednim komorama i sindikatima u cilju razvoja unutrašnjih mehanizama zaštite i unapređenja ljudskih prava i diverziteta u zapošljavanju.
IDEAS pruža i pravnu podršku LGBT+ građanima i građankama u cilju zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu. Takođe, IDEAS je posvećen i unapređenju kvaliteta života ostalih ranjivih grupa, pre svega osoba sa invaliditetom, dece i starijih.

Mi smo snaga – evo ruka

decembar 26, 2022

Udruženje Evo ruka se od osnivanja bavi aktivnostima koje nedostaju zajednici. Jedan od najvećih izazova je bio kako organizovati dnevni boravak za decu sa invaliditetom u vreme školskih raspusta, kako bi njihovi roditelji mogli da rade i završavaju dnevne obaveze.

PROČITAJTE VIŠE

Plava ptica – lek ka boljem društvu

decembar 26, 2022

“Udruženje se postepeno razvijalo. Najpre smo imali dnevni boravak za osobe sa smetnjama u razvoju, odnosno sa intelektualnim poteškoćama i višestrukim smetnjama, a sada se to razvilo u onako već neku ozbiljniju firmicu. Sada radimo i sa starijim osobama, te pružamo uslugu pomoć i nega u kući i imamo oko ...

PROČITAJTE VIŠE

Otvoreno srce – za decu sa intelektualnim poteškoćama

decembar 25, 2022

Imati otvoreno srce je fraza koju često koristimo. Međutim, pravu definiciju ovih reči dali su nam članovi i članice vršačkog udruženja Otvoreno srce sveta koje se bavi pružanjem pomoći deci i odraslima sa intelektualnim poteškoćama i smetnjama u razvoju. Udruženje je počelo sa radom daleke 1979. godine, a osnovali su ...

PROČITAJTE VIŠE

Caritas – kuća dobrih ljudi

decembar 24, 2022

Kako izgleda kada jedna organizacija sasluša potrebe osoba sa invaliditetom i drugih ranjivih grupa, uspostavi neophodne usluge socijalne zaštite, radi na osnaživanju ljudi da se uključe na tržište rada, a zatim i otvori socijalna preduzeća koja zapošljavaju njihove korisnike? Odgovor na ovako kompleksno pitanje staje u jednoj reči – Caritas.

PROČITAJTE VIŠE

Osmeh Vlasotince – košnica humanosti i solidarnosti

decembar 21, 2022

Udruženje građana Osmeh se već više od 10 godina bavi pružanjem usluga socijalne zaštite osobama sa invaliditetom različite životne dobi i u proseku godišnje zapošljava više od 100 ljudi.

PROČITAJTE VIŠE

Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji

jul 8, 2020

Kroz projekat ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji” obezbeđena je podrška sistemu socijalne zaštite kako bi pružio zaštitu deci izbeglicama i migrantima i razvijen model starateljske zaštite zasnovan na saradnji države i civilnog sektora.

PROČITAJTE VIŠE

Godišnje istraživanje o položaju LGBTI+ populacije

maj 9, 2019

Seksualna orijentacija i rodni identitet su i u Srbiji, kao i u zemljama Evropske unije, prepoznati kao razlozi diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja u različitim oblastima života. Stanje osnovnih ljudskih prava LGBTI+ građana i građanki u Srbiji teško je sagledivo jer ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, kao ...

PROČITAJTE VIŠE

Grad prijatelj starijih – istraživanje

februar 11, 2018

Prema sadašnjim projekcijama, do 2050. će u svetu, izuzev u Africi, jedna četvrtina stanovništva imati više od 60 godina. Takođe, predikcija je da će do 2030. čak 60% ukupnog svetskog stanovništva živeti u gradovima. S obzirom na starenje svetske populacije i povećanog stepena urbanizacije, Svetska zdravstvena organizacija je razvila koncept ...

PROČITAJTE VIŠE

Dostojanstvo na radu – podrška inkluziji LGBT građana i građankama u oblasti rada i zapošljavanja

jul 27, 2017

LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali isto tako i grupu o kojoj postoji najmanje istraživanja. Međunarodna istraživanja i istraživanja na nivou EU ukazuju na značajan stepen diskriminacije LGBTI+ radnika, a da se antidisktiminacioni zakonodavni okvir, i kada postoji, ne primenjuje efikasno. LGBTI+ radnicima mogu biti uskraćena ...

PROČITAJTE VIŠE

Odgovorno poslovanje u Srbiji

februar 16, 2017

Savet UN za ljudska prava je još 2011. godine usvojio Osnovna načela o poslovanju i ljudskim pravima koja sadrže principe o tome kako kompanije treba da pokažu svoju odgovornost kroz poštovanje ljudska prava. Vlada Republike Srbija je prihvatila koncept i norme iznete u ovom dokumentu, ali iznete norme još uvek ...

PROČITAJTE VIŠE