Seksualna orijentacija i rodni identitet su i u Srbiji, kao i u zemljama Evropske unije, prepoznati kao razlozi diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i uznemiravanja u različitim oblastima života. Stanje osnovnih ljudskih prava LGBTI+ građana i građanki u Srbiji teško je sagledivo jer ne postoji sistem prikupljanja podataka na nacionalnom nivou, kao ni relevantni podaci o rasprostranjenosti različitih oblika diskriminacije, pogotovo iz perspektive LGBTI+ osoba.

Cilj projekta je prikupljanje podataka o položaju LGBTI+ osoba u našem društvu, kao i informacija sa kakvim se izazovima svakodnevno suočavaju. Istraživanje treba da, s jedne strane, poveća vidljivost izazova sa kojima se LGBTI+ osobe suočavaju, a sa druge obezbedi podatke važne za razvoj politika i mera koje bi osigurale puno poštovanje ljudskih prava LGBTI+ osoba. Rezultate će moći da koriste i donosioci odluka kako bi lakše i efikasnije identifikovali oblasti u kojima je potrebno preduzeti hitne akcije, ali i kako bi pratili efekte relevantnih politika. Istraživanje će se sprovesti putem anonimnog online upitnika kako bi se obezbedilo učešće osoba koje ne govore otvoreno o svojoj seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

 

Istraživanje je realizovano iz sredstava IDEAS-a, kao strateškog delovanja organizacije unapređenja kvaliteta podataka važnih za poštovanje i unapređenje ljudskih prava građana. Projekat je realizovan u saradnji sa Regionalnim info centrom.

 

Pogledajte naše istraživanje: Godišnje LGBTI+ istraživanje