O nama

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem javnih politika. Naša misija je da ponudimo nova rešenja za probleme sa kojima se društvo suočava, s posebnim fokusom na probleme manjinskih i marginalizovanih grupa. Naš rad je koncipiran u četiri programske oblasti:
Aktivno radimo na razvoju i unapređenju zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti socijalne zaštite u cilju unapređenja života dece, osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, starijih i insistirajući na razvoju efikasnih i održivih usluga na nivou lokalnih zajednica.
Takođe, sprovodimo naučna i primenjena istraživanja, kako kvalitativne, tako i kvantitativne prirode koja za cilj imaju kreiranje novih rešenja za postojeće izazove u oblastima socijalne zaštite, zaštite ljudskih prava i zapošljavanja. Politike koje zastupamo uvek su razvijane uz široku participaciju svih zainteresovanih građana i građanki, kao i direktnu participaciju u procesu istraživanja ili podsticanja dijaloga ključnih aktera.
Od 2015. godine, aktivno smo uključeni u rad na unapređenju zaštite dece izbeglica i migranata. Razvili smo smernice za zaštitu dece u oblasti socijalne zaštite, lokalne samouprave i policije, a od 2018. godine, u partnerstvu sa UNHCR-om, pružamo podršku sistemu socijalne zaštite u pružanju usluga starateljstva i vođenja slučaja za decu izbeglice i migrante.
Organizacija okuplja više od 60 profesionalaca i eksperata iz različitih oblasti, pre svega socijalne zaštite i zaštite ljudskih prava. Različitost iskustava i perspektiva naših saradnika prepoznajemo kao pokretačku snagu za razvoj primenjivih i inovativnih rešenja zahvaljujući kojima se svakodnevno unapređuje kvalitet života najranjivijih društvenih grupa poput dece, osoba sa invaliditetom, migranata i izbeglica, LGBTI+ osoba i starijih.