Prema sadašnjim projekcijama, do 2050. će u svetu, izuzev u Africi, jedna četvrtina stanovništva imati više od 60 godina. Takođe, predikcija je da će do 2030. čak 60% ukupnog svetskog stanovništva živeti u gradovima. S obzirom na starenje svetske populacije i povećanog stepena urbanizacije, Svetska zdravstvena organizacija je razvila koncept ”gradova – prijatelja starijih” kako bi unapredila prilagođenost gradova ovoj populaciji. Starosna struktura žitelja Beograda pokazuje da je stanovništvo izrazito staro. Zato ga treba u najvećoj mogućoj meri prilagoditi ovoj grupi stanovnika. Gradovi koji su prilagođeni starijim osobama omogućavaju ljudima svih uzrasta da aktivno učestvuju u aktivnostima u zajednici, kao i da se ostali prema njima odnose s poštovanjem, bez obzira na godine. To je mesto koje starijima olakšava da ostanu povezani sa ljudima koji su im važni, da ostanu aktivni i u kojem se pruža odgovarajuća podrška onima koji ne mogu samostalno da zadovoljavaju svoje potrebe.

 

Kako bi se utvrdilo u kojoj meri je Beograd prilagođen starijima i kako bi se identifikovale snage i prostor za dalji napredak, u okviru projekta biće sprovedeno istraživanje – terenska anketa na reprezentativnom uzorku od 1.800 ispitanika/ca. Upitnik će biti posebno kreiran i zasnovan na metodologiji Svetske zdravstvene organizacije. Pored demografskih podataka, istraživanje će obuhvatati sledeće oblasti: stanovanje, društvenu isključenost, poštovanje i socijalnu inkluziju, političko i građansko učešće, komunikaciju i informisanje, socijalnu i zdravstvenu zaštiti, javne površine i prostore, kao i prevoz. Na osnovu rezultata istraživanja biće kreirane preporuke u cilju prilagođavanja grada starijima.

 

Projekat realizuje IDEAS uz finansijsku podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda.

 

Pogledajte naše istraživanje: Da niko ne ostane sam – analiza položaja starijih građana i građanki u Beogradu