Kako bi se osigurala bezbednost dece izbeglica i migranata koja predstavljaju jednu od najugroženijih grupa dece s obzirom da su izloženi pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije, zanemarivanja, seksualnog uznemiravanja i diskriminacije, organizacije Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Danski savet za izbeglice (DRC) formirale su Koaliciju za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja.

Iako zabrana zlostavljanja i zanemarivanja spada u apsolutna prava, odnosno u prava koje nikada i ni u kakvim okolnostima nisu podložna ograničenjima, svedoci smo sve učestalijih situacija u kojima su deca izbeglice i migranti izloženi nasilju i zlostavljanju. Neki od poslednjih primera je incident gde su pripadnici privatnog obezbeđenja maltretirali decu bez pratnje u jednom centru za prihvat maloletnika, ali i slučaj zabeležen telefonskom kamerom gde se vidi kako N.N. lice brutalno udara i vređa decu izbeglice i migrante skrivenu u kamionu.

Koalicija će, pre svega, raditi na unapređenju sistemske identifikacije dece žrtava zlostavljanja i zanemarivanja i pružanja efikasne pravne zaštite. Takođe, članice Koalicije biće posvećene unapređenju kompetencija zaposlenih na poslovima koji su u direktnom radu sa decom izbeglicama i migrantima za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja, kao i reagovanja u ovakvim situacijama. Još jedna od aktivnosti Koalicije biće pružanje podrške ustanovama i organizacijama civilnog društva da razviju deci prilagođene prakse prevencije, ali i da efektivno primenjuju zakonodavni okvir koji se odnosi na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Poseban akcenat biće stavljen na osnaživanje dece da prepoznaju i prijave zlostavljanje i učestvuju u donošenju odluka u smislu zaštite i oporavka.

Pored organizacija civilnog društva, članice Koalicije za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja mogu biti i drugi pružaoci usluga, ustanove i organi državne uprave, kao i drugi subjekti koji pružaju usluge deci izbeglicama i migrantima, a u čiju nadležnost spada i zaštita od zlostavljanja i zanemarivanja. Prepoznajući zajednički interes i obavezu države da preduzme odgovarajuće zakonske, administrativne, socijalne i obrazovne mere za zaštitu deteta od svih oblika nasilja, zlostavljanja, zapostavljanja i eksploatacije, organizacije IDEAS, CRPC i DRC pozivaju sve relevantne aktere da se pridruže radu Koalicije i doprinesu da se osigura da jednaki standardi zaštite važe za svu decu u Srbiji, ali i da afirmišu koncept poštovanja dostojanstva svake osobe, kao i očuvanje njihovog psihičkog i fizičkog integriteta.