Svetska populacija ubrzano stari, što je karakteristično i za Srbiju, te je procena da će do 2040. godine stariji u Srbiji činiti oko 25% stanovništva. U Beogradu indeks starenja je visok, te je što pre neophodno preduzeti mere kako bi se uspostavili održivi mehanizmi brige o starijima. U skladu sa tim, IDEAS i Sekretarijat za socijalnu zaštitu sproveli su 2018. godine istraživanje kojim je analiziran položaj starijih u Beogradu koje je ukazalo na ključne izazove sa kojima se starija populacija suočava: preopterećenost troškovima stanovanja, neprilagođeni stambeni objekti, nedovoljna uključenost u društvene aktivnosti, nedostupnost informacija o podršci itd.

 

Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života starijih u Beogradu i smanjenje finansijskog opterećenja na sistem socijalne zaštite. Kroz projekat će se, uz participaciju starijih, ali i donosilaca odluka kreirati Plan za unapređenje uslova života starijih građana i građanki. Na ovaj način uspostaviće se multi-sektorski pristup zaštite starijih, gde će se i ostali sekretarijati uključiti u mere podrške što će dugoročno voditi većoj samostalnosti starijih. Tokom projekta prikupiće se podaci o položaju starijih u osam gradskih opština, uraditi institucionalna analiza i analiza trenutnih mera podrške, uključujući i stepen korišćenja ovih mera, kao i organizovati procesi konsultacija sa donosiocima odluka i starijima. Tokom projekta, pružaće se i podrška Gradu Beogradu za učlanjenje u mrežu ”Gradova prijatelja starijih”.

 

Projekat je realizovao IDEAS, uz finansijsku podršku Grada Beograda, Sekretarijata za socijalnu zaštitu.