Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS izražava zabrinutost povodom navoda koji su se pojavili u javnosti i koji su praćeni fotografijama, a koji ukazuju da nadležni organi Republike Srbije postavljaju žičanu ogradu na granici sa Severnom Makedonijom. IDEAS želi da istakne da, bez obzira na teške okolnosti u kojima se naša zemlje nalazi, a koja je uslovljena borbom protiv korona virusa, pravo na pristup teritoriji i postupku azila ni na koji način ne sme biti uskraćeno izbeglicama i tražiocima azila.

 

Dokazalo se da prakse koje podrazumevaju postavljanje žičanih ograda sa ciljem sprečavanja ljudi koji imaju potrebu za međunarodnom zaštitom da pristupe teritoriji za sobom vuku posledice u vidu teških oblika kršenja ljudskih prava, guranja izbeglica „u ruke krijumčara“, ali i do međunarodne odgovornosti različitih država pred Evropskim sudom za ljudska prava i komitetima Ujedinjenih nacija. Ovakve prakse negativno se mogu odraziti i na dalji razvoj sistema azila u Srbiji koji je ozbiljno uzdrman restriktivnim merama koje su uvođene pre, tokom, ali i nakon ukidanja vanrednog stanja i lančano mogu dalje dovesti do usporavanja procesa evropskih integracija i ispunjavanja obaveza iz poglavlja 23 i 24. Takođe, postavljanje žičanih ograda dovodi i do jačanja ksenofobičnog sentimenta u našem društvu i podsticanja govora mržnje, te utiče na jačanje predrasuda i izgradnju negativnih stavova prema izbegličkoj populaciji.

 

IDEAS poziva nadležne organe da na izbalansiran pristup štite javni interes koji u svojoj osnovi ima i zaštitu suvereniteta i bezbednosti Republike Srbije, i zaštitu javnog zdravlja njenog stanovništva, ali i zaštitu ljudska prava svih osoba koja borave na njenoj teritoriji ,bez obzira na njihovo poreklo, rasu, veru ili nacionalnost. Jedino izbalansiran pristup oslikava načela na kojima počiva ustavno-pravni poredak Republike Srbije i doprinosi razvijanju vrednosti poput ljudskih prava i vladavine prava.