Povodom 20. juna, Svetskog dana izbeglica, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS upozorava na porast govora mržnje u javnom prostoru, ali i jačanje ksenofobičnih političkih i populističkih pokreta koji pozivaju na versku i nacionalnu netrpeljivost i nasilje prema izbeglicama i migrantima koji trenutno borave na teritoriji Republike Srbije.

Prema podacima UNHCR-a, danas je raseljeno čak jedan odsto čovečanstva, tj. svaka 97 osoba na svetu, što predstavlja do sada najveći broj raseljenih. Od tog broja skoro polovinu čine deca, kao posebno ugrožena kategorija. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji trenutno boravi 5.478 izbeglica, tražilaca azila i migranata. Od tog broja, 222 su deca bez pratnje roditelja ili staratelja i deca odvojena u putu.

S obzirom da uglavnom nemaju mnogo kontakata s izbeglicama, građani i građanke Srbije često nisu dovoljno informisani o problemima sa kojima se izbeglice i migranti svakodnevno suočavaju, te postaju pogodno tlo za stvaranje negativnog sentimenta prema ovoj društvenoj grupi. Ksenofobični, pa i rasistički stavovi koje putem pojedinih medija i sa društvenih mreža dolaze do velikog broja ljudi posledično utiču i na ponašanje pojedinaca i grupa koje sve češće iz govora mržnje prerasta u pravo nasilje.

Zabrinjava podatak da je samo jedna grupa na društvenoj mreži Facebook ”Stop naseljavanju migranata” za samo nekoliko meseci okupila više od 330.000 članova, što se otprilike preklapa sa trenutnim brojem stanovnika grada Novog Sada. U takvim grupama, izbeglice i migranti se predstavljaju kao osobe sa potpuno drugačijim verovanjima, socijalnim praksama, običajima i vrednostima, šire lažna uverenja da su izbeglice i migranti opsani po našu kulturu, identitet, ali i bezbednost, što pothranjuje strah među građanima i građankama Srbije na čemu se ksenofobija i zasniva.

Da bi se sprečila negativna reprezentacija izbeglica u javnom i medijskom diskursu neophodna je intenzivnija saradnja organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija koja se bave zaštitom prava izbeglica i migranata i medija. Kampanja ”Toliko smo različiti, a toliko isti” koju, povodom Svetskog dana izbeglica, sprovodi Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u saradnji sa Centrom za kriznu politiku reagovanje i Danskim savetom za izbeglice, u partnerstvu sa UNHCR-a, prvi je korak u poslu koji nam predstoji – razgradnji predrasuda i negativnih stereotipa o izbeglicama i migrantima koji trenutno borave na teritoriji Republike Srbije.

Kratak video povodom Svetskog dana izbeglica ”Toliko smo različiti, a toliko isti” možete preuzeti putem ovog linka i slobodno ga emitovati u Vašim medijima bez dodatnih odobrenja.