slideshow

Priključi se IDEAS

Postani saradnik IDEAS i priključi se mreži profesionalaca, građana i organizacija koje posvećeno rade na  unapređenju participacije građana u društvu, kreiranju jednakih mogućnosti za sve građana i unapređenjem ljudskih prava.

Priključi se IDEAS

Postani saradnik IDEAS i priključi se mreži profesionalaca, građana i organizacija koje posvećeno rade na unapređenju participacije građana u društvu, kreiranju jednakih mogućnosti za sve građana i unapređenjem ljudskih prava.

Novosti

49185

Treći koordinacioni sastanak ustanova za decu i mlade

Na sastanku direktora ustanova za decu i mlade, održanom 13. Septembra dogovoren je plan rada […]

14/09/2016
img_0120

Obuka na temu Minimalnih standarda za zaštitu dece u humanitarnim aktivnostima

U saradnji sa Terre des Hommes i UNICEF-om i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, […]

05/09/2016
captaure

SOP za zaštitu dece izbeglica/migranta

Republika Srbija, kao jedna od zemalja na ‘’Balkanskoj ruti’’ kojom se izbeglice/migranti kreću ka zemljama […]

10/08/2016

Događaji