22 PROJEKTA

100 I VIŠE SARADNIKA

12 PUBLIKACIJA

4 AKREDITOVANA PROGRAMA OBUKE

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS

Osnovan je sa ciljem pružanja stručne podrške institucijama, donosiocima odluka i drugim društvenim akterima da razviju politike i prakse prilagođene potrebama građana.  Kako bismo kreirali relevantna i za Srbiju prilagođene politike i programe u rad uključujemo fakultete, ustanove i građane. Verujemo da samo kroz participaciju i dogovor svih zainteresiranih strana možemo da kreiramo jednake mogućnosti za sve građane.

Vesti

 • Nov 11, 2017

  Minimalni standardi za zaštitu dece u humanitarnim aktivnostima

  U današnjim okolnostima humanitarnih situacija u svetu deca verovatno čine polovinu ili više od polovine stanovništva pogođenog sukobima i katastrofama. Mnogobrojni rizici sa kojima se suočavaju ti dečaci i devojčice imaju razorne posledice po njihovu dobrobit, fizičku bezbednost i budućnost. Neka deca ginu ili bivaju povređena. Druga su odvojena od svojih porodica i staratelja, ili […]

  Nastavite sa čitanjem
 • Nov 5, 2017

  Od LGBT života do politike

  Publikacija sadrži smernice namenjene institucijama Republike Srbije, nastale sa ciljem da pomognu efikasniji nacionalni odgovor na pitanje integracije i poboljšanja kvaliteta života LGBTI građana i građanki. Smernice proizlaze iz analiza domaćih i međunarodnih izvora podataka, kao i analize nadležnosti relevantnih ministarstava posmatranih iz perspektive potreba, odnosno problema sa kojima su suočeni LGBTI građani i građanke. […]

  Nastavite sa čitanjem

PARTNERI

Logo Image
UNICEF Srbija
Logo Image
UNICEF Crna Gora
Logo Image
Ambasada Ujedinjenih Kraljevstva
Logo Image
Ambasada Kraljevine Norveške
Logo Image
Holandska ambasada
Logo Image
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Logo Image
Ministarstvo pravosuđa
Logo Image
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Logo Image
Grad Beograd
Logo Image
IRC
Logo Image
CRS
Logo Image
HBS
Logo Image
Terre des homes
{"slides_column":"5","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"true"}