22 PROJEKTA

100 I VIŠE SARADNIKA

12 PUBLIKACIJA

4 AKREDITOVANA PROGRAMA OBUKE

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS

IDEAS je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem javnih politika, istraživanjim i evaluacijom sa sedištem u Beogradu.  Naša misija je da ponudimo nova rešenja i politike za probleme sa kojima se društvo suočava, pre svega u oblasti poštovanja ljudskih prava, demokratije i socijalne uključenosti. U tom cilju sprovodimo naučna  i primenjena istraživanja, kako kvantitativne tako i kvalitativne prirode. Politike koje zastupamo razvijene su uvek uz široko participaciju zainteresovanih građana, bilo kroz direktnu participaciju u procesu, istraživanja ili podsticanje dijaloga ključnih aktera.

Vesti

 • Jun 8, 2020

  Vodič za zaštitu radnih prava u kontekstu pandemije COVID-19

  Ova publikacija nastala je kao odgovor na prijave o povećanom kršenju radnih prava tokom pandemije Covid-19. Namenjena je svim građanima i građankama koji smatraju da su im radna prava prekršena i sadrži kako primere kršenja prava koja nisu specifična za situaciju pandemije Covid-19, tako i primere kršenja povezanih sa pandemijom. Tokom vanrednog stanja donet je […]

  Nastavite sa čitanjem
 • Jun 1, 2020

  Dobre prakse u pružanju starateljske zaštite deci izbeglicama u Srbiji

  Srbija se nalazi na tranzitnoj ruti mešovitih migracija koja vodi preko Turske i Grčke do zapadne i severne Evrope. Kao i druge zemlje na ovoj ruti, i Srbiju je pogodila velika migrantska kriza kada je krajem 2015. godine i početkom 2016. godine preko njene teritorije prošlo više od 700.000 migranata i izbeglica, među kojima i […]

  Nastavite sa čitanjem

PARTNERI

UNICEF Srbija
UNICEF Crna Gora
Ambasada Ujedinjenih Kraljevstva
Ambasada Kraljevine Norveške
Holandska ambasada
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Ministarstvo pravosuđa
Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Grad Beograd
IRC
CRS
HBS
Terre des homes