VESTI

vesti

Mala organizacija s velikom mislijom

”Mi smo mala organizacija s velikom misijom”, možete pročitati na sajtu Liceulice, organizacije koja svakog meseca izdaje istoimeni časopis. Koliko je njihova misija velika govori i veličina izazova sa kojim su se uhvatili u koštac. Naime, prema zvaničnim podacima, gotovo četvrtina stanovnika Srbije starijih od 18 godina živi u siromaštvu ili nekom obliku stigmatizacije ili izolovanosti.

Priključite se kampanji – MOJA PRAVA MOJE SVE

U okviru projekta ”Unapređenje informisanosti i pristupa pravima osoba sa invaliditetom kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT)”, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, pokrenuo je online kampanju MOJA PRAVA MOJE SVE. Cilj kampanje je pružanje podrške osobama sa invaliditetom da se bolje informišu o svojim pravima i dostupnim uslugama, ali i da se podstaknu na aktivizam i učešće u donošenje odluka koje bi im obezbedile bolji kvalitet života u zajednici.

Evo ruka i podrška – svim mamama

Sinergija, podrška i optimizam. Ovim rečima može se opisati vizija udruženja Evo ruka koju su osnovali roditelji dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom kako bi poboljšali kvalitet života i obezbedili im sigurnu budućnost. Verovali ili ne, na samom početku su se sve aktivnosti odvijale iz gepeka jednog belog Golfa II. Tu su bili materijali za radionice, posluženje, prostirke, kompjuter, muzika… Nekad su im škole ustupljivale prostorije, nekada mesne zajednice, nekad prijateljska udruženja. Danas ovo udruženje razvija potpuno inovativnu praksu, kroz sinhronizovan rad Inkluzivnog centra, socijalnog preduzeća, volonterskih kampova i jedinstvene Mreže za podršku majkama sa decom sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i majkama teško bolesne dece.

Inkluzivna kuća za decu i mlade – mesto bez predrasuda

Živeti u zajednici znači biti uključen u sve aktivnosti, uz puno poštovanje ljudskih prava, a ne samo biti prisutan. Međutim, stvarnost nas često demantuje jer su pojedinci i osetljive grupe, poput osoba sa invaliditetom često izložene diskriminaciji, socijalnoj i ekonomskoj isključenosti, kao i siromaštvu. Posebno osetljivu grupu čine deca i mladi sa invaliditetom. Koliko je inkluzija važna, prepoznala je organizacija Okular iz Ćićevca.

Inkluzija daje snagu svakom biznisu

Potraga za poslom je stresna za sve. U posebno osetljivom položaju jesu ljudi koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta. Pored još uvek čestih predrasuda poslodavaca prema osobama sa invaliditetom, ne smeju se zanemariti i prepreke poput nedovoljno prilagođenih radnih mesta i procesa rada, ali i manjak potrebe za radnom snagom. Upravo zbog toga je Forum mladih sa invaliditetom poslednjih godina u fokus svog rada stavio ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na rad i zapošljavanje.

(U)poznavanjem različitih kultura do boljeg zdravlja

Kao i sistem socijalne zaštite, i sistem zdravstvene zaštite ima poteškoća da odgovori na potrebe ljudi koji dolaze iz različitih etničkih i kulturnih grupa. Višenacionalne sredine, ali i zemlje koje se suočavaju sa pojačanim migracijama, susreću se sa narušavanjem ”zone komfora” zdravstvenih radnika, te je neophodno podrobnije se upoznati sa osnovnim informacijama o zemljama porekla pacijenata i kulturnih razlika koje se, pre svega, odnose na koncept zdravstvene zaštite.

Neophodno je uvođenje kulturne medijacije u zdravstveni sistem

Koliko kultura utiče na percepciju pristupa i efikasnost zdravstvene zaštite? Da li sve etničke grupe u jednom društvu, pre svega izbeglice i migranti, imaju ravnopravan pristup zdravlju? Kao partner SZO u Srbiji na projektu ”Jačanje angažovanja civilnog društva u odgovoru na COVID-19 na nacionalnom i lokalnom nivou”, IDEAS je organizovao obuku za zaposlene u socijalnoj zaštiti o uvođenju zdravstvene medijacije kako bi se unapredio inkluzivan i holistički pristup zdravstvenim potrebama izbeglica i migranata.

Poziv za organizacije/udruženja koje se bave pružanjem podrške osobama sa invaliditetom

S obzirom da se IDEAS godinama unazad bavi razvojem javnih politika, kreiranjem i promocijom novih rešenja za probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, pozivamo organizacije/udruženja koje se bave pružanjem podrške i usluga ovoj društvenoj grupi da nas detaljnije upoznaju sa dobrim praksama i licenciranim uslugama za pružanje podrške.