VESTI

vesti

Srbija izdala prvu putnu ispravu za izbeglice – značajan korak u ispunjenju međunarodnih obaveza

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je, postupajući
po zahtevu pravnog tima Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partnera
UNHCR-a, izdalo i uručilo prvu putnu ispravu za izbeglice u Srbiji. Time je otpočela
primena novog Pravilnika o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice, koji se
primenjuje od 1. februara 2024. godine.

Komitet za ljudska prava UN: Potrebno unaprediti sistem azila u Srbiji

Na dvodnevnoj javnoj sednici Komiteta za ljudska prava UN-a, održanoj 14. i 15. marta 2024. godine, razmatran je IV periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Članovi Komiteta istakli su ozbiljne izazove u vezi sa sistemom azila i tretmanom izbeglica i migranata, postavljajući pitanja delegaciji naše zemlje o merama planiranim za dalje unapređenje u ovoj oblasti.

Šta donosi novi Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice?

1. februara 2024. godine, otpočela je primena Pravilnika o izgledu i sadržini putne isprave za izbeglice. Pravilnik detaljno propisuje izgled i sadržinu putnih isprava i rešava problem nedostatka jasne procedure za izdavanje ovih dokumenata. Njegovo stupanje na snagu može biti značajan korak u rešavanju dugogodišnjeg problema ograničavanja slobode kretanja izbeglica u Srbiji, obzirom na to da do sada nisu mogle da ostvare pravo na putne isprave, iako im je garantovano.

OGLAS ZA POSAO – Pravni savetnik/ca

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partner UNHCR-a, raspisuje konkurs za pravne savetnike/ce za pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

Pozicija: Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama
Lokacija: Beograd i gradovi u kojima se nalaza centri za azil i prihvatni centri, kao i druge ustanove i mesta u kojima borave izbeglice i tražioci azila
Rok za konkurisanje: 13.03.2024.
Kontakt za dodatna pitanja: office@ideje.rs

Unapređenje pristupa tržištu rada za izbeglice i tražioce azila

Nove odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na izbeglice i tražioce azila stupile su na snagu 1. februara 2024. godine. Odredbe ukidaju lične radne dozvole za
izbeglice i tražioce azila i skraćuju period nakon kojeg im je omogućen pristup tržištu rada u Srbiji. Izmene ovog zakona olakšavaju postupak zapošljavanja izbeglica i tražioca azila i omogućavaju im lakše ostvarivanje prava na rad.

Merama socijalne uključenosti protiv dugotrajne nezaposlenosti

Kako bi se unapredila efikasnost rada sistema socijalne zaštite, a samim tim i obezbedila efikasna primena mera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika i korisnica novčane socijalne pomoći u tržište rada, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS realizuje projekat „PUTEVI DO POSLA: Unapređenje socijalne inkluzije u kontekstu rada i zapošljavanja“.

Unaprediti primenu mera socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći

Čak trećinu od ukupnog broja nezaposlenih u Srbiji čine korisnici novčane socijalne pomoći, a dugotrajna nezaposlenost najčešće pogađa ljude iz ranjivih društvenih grupa. Tome u prilog govore rezultati istraživanja sprovedenog 2021. godine, kao i podaci Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu – čak 51% korisnika i korisnica koji su radno “aktivirani“ uz podršku centara za socijalni rad pripada romskoj nacionalnoj manjini, 22% samohranim roditeljima, a 3% osobama sa invaliditetom.

Održane konsultacije za razvoj korisnički orijentisanog pristupa u CSR

Iako je stopa zaposlenosti poslednjih godina u porastu, isključenost sa tržišta rada posebno pogađa ljude iz ranjivih društvenih grupa. Od ukupnog broja nezaposlenih, čak jednu trećinu čine korisnici novčane socijalne pomoći. Dugotrajna nezaposlenost predstavlja ozbiljan izazov, kako za ove ljude i njihove porodice, tako i za državu i društvo u celosti.