AZIL I MIGRACIJE

Tražilac azila iz Burundija upisao Visoku školu elektrotehnike

Pre dve godine, zbog opravdanog straha za svoj život, Kharim, tada dvadesetsedmogodišnji mladić iz Burundija krenuo je put Evrope. Poneo je sa sobom samo stari fotoaparat, telefon, lična dokumenta i nekoliko svojih radova koji su mu danas jedine “opipljive“ uspomene na dom. Uz talenat, znanje i ogromnu želju da izgradi bolju budućnost na mestu gde će se osećati bezbedno i dobrodošlo, okrenuo je novu stranicu u svom životu. Kharim je danas postao student Visoke škole za elektrotehnike i računarstva u Beogradu.

Srbija izdala prvu putnu ispravu za izbeglice – značajan korak u ispunjenju međunarodnih obaveza

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je, postupajući
po zahtevu pravnog tima Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partnera
UNHCR-a, izdalo i uručilo prvu putnu ispravu za izbeglice u Srbiji. Time je otpočela
primena novog Pravilnika o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice, koji se
primenjuje od 1. februara 2024. godine.

Komitet za ljudska prava UN: Potrebno unaprediti sistem azila u Srbiji

Na dvodnevnoj javnoj sednici Komiteta za ljudska prava UN-a, održanoj 14. i 15. marta 2024. godine, razmatran je IV periodični izveštaj Republike Srbije o primeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima. Članovi Komiteta istakli su ozbiljne izazove u vezi sa sistemom azila i tretmanom izbeglica i migranata, postavljajući pitanja delegaciji naše zemlje o merama planiranim za dalje unapređenje u ovoj oblasti.

Šta donosi novi Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice?

1. februara 2024. godine, otpočela je primena Pravilnika o izgledu i sadržini putne isprave za izbeglice. Pravilnik detaljno propisuje izgled i sadržinu putnih isprava i rešava problem nedostatka jasne procedure za izdavanje ovih dokumenata. Njegovo stupanje na snagu može biti značajan korak u rešavanju dugogodišnjeg problema ograničavanja slobode kretanja izbeglica u Srbiji, obzirom na to da do sada nisu mogle da ostvare pravo na putne isprave, iako im je garantovano.

OGLAS ZA POSAO – Pravni savetnik/ca

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partner UNHCR-a, raspisuje konkurs za pravne savetnike/ce za pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

Pozicija: Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama
Lokacija: Beograd i gradovi u kojima se nalaza centri za azil i prihvatni centri, kao i druge ustanove i mesta u kojima borave izbeglice i tražioci azila
Rok za konkurisanje: 13.03.2024.
Kontakt za dodatna pitanja: office@ideje.rs

Unapređenje pristupa tržištu rada za izbeglice i tražioce azila

Nove odredbe Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na izbeglice i tražioce azila stupile su na snagu 1. februara 2024. godine. Odredbe ukidaju lične radne dozvole za
izbeglice i tražioce azila i skraćuju period nakon kojeg im je omogućen pristup tržištu rada u Srbiji. Izmene ovog zakona olakšavaju postupak zapošljavanja izbeglica i tražioca azila i omogućavaju im lakše ostvarivanje prava na rad.

Obuka za voditelje slučaja – Unapređenje zaštite izbeglica

S obzirom na važnost uloge centara za socijalni rad, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku UNHCR-a, organizovao je obuku „Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad za unapređenje zaštite izbeglica i tražilaca azila” za voditelje slučaja u cilju sticanja dodatnih znanja i veština u radu sa ovom ranjivom društvenom kategorijom.

OGLAS ZA POSAO – Pravni savetnik/ca za pružanje pomoći tražiocima azila i izbeglicama

Ukoliko želite da se uključite u oblast izbegličkog prava i međunarodnog prava ljudskih prava i da radite u timu profesionalaca posvećenih ovoj oblasti, onda je IDEAS pravo mesto za Vas. Program za azil i migracije IDEAS-a pruža vam mogućnost da se, bez obzira na predznanje, autentično uključite u oblast zaštite izbeglica i dobijete priliku da se kroz ovaj posao lično i profesionalno razvijate.

ECRI usvojila mere za prevenciju i borbu protiv diskriminacije i netolerancije prema LGBTI

Kolega Mladen Antonijević Prilijeva, član ECRI u odnosu na Republiku Srbiju koji je radio na razvoju preporuke, smatra da dokument predstavlja svojevrsnu prekretnicu jer jasno artikuliše šta se očekuje od evropskih, regionalnih i nacionalnih donosioca odluka kada govorimo o unapređenju položaja LGBTI osoba, ali u istom predstavlja okvir na osnovu koga ECRI ocenjuje stanje LGBTI građana i građanki u svih 46 zemalja članica Savet Evrope.