Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je, postupajući po zahtevu pravnog tima Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, kao partnera UNHCR-a, izdalo i uručilo prvu putnu ispravu za izbeglice u Srbiji. Time je otpočela primena novog Pravilnika o izgledu i sadržini obrasca putne isprave za izbeglice, koji se primenjuje od 1. februara 2024. godine.


IDEAS pozdravlja efikasnost Ministarstva unutrašnjih poslova u donošenju prve putne isprave za izbeglice, nepunih nedelju dana nakon podnošenja zahteva. Dosledna i efikasna primena novog pravilnika značajno će doprineti unapređenju sistema azila u Srbiji i pokazati posvećenost naše zemlje poštovanju prava izbeglica, u skladu sa preuzetim obavezama.


Iako se razlikuje od pasoša za državljane Srbije, te podleže viznom režimu i za putovanja u države u koje srpski državljani mogu da putuju bez vize, ova putna isprava predstavlja prekretnicu u ostvarivanju prava na slobodu kretanja izbeglica, s obzirom da je ovo pravo, garantovano domaćim i međunarodnim zakonima, godinama bilo uskraćeno izbeglicama u Srbiji.


Ovo je ohrabrujući znak i nadamo se da je ovo prva u nizu mera koje će omogućiti izbeglicama u Srbiji da u potpunosti uživaju svoja prava. IDEAS će u saradnji sa UNHCR-om nastaviti da se zalaže za prava izbeglica i prati sprovođenje novih propisa u praksi.