Iako zakonski okvir tretira i muškarce i žene jednako po pitanju prava na nasleđivanje, u našem društvu su i dalje veoma često prisutne predrasude, stereotipi i štetna uverenja da žene treba da se odriču nasledstva u korist brata ili drugih muških srodnika.

 

“Zakon o nasleđivanju je donet pre više od 70 godina i njime su žene i muškarci postali potpuno ravnopravni u naslednim pravima. Međutim, žene su se u velikom broju ostavinskih postupaka odricale svog prava na nasledstvo, uglavnom u korist svojih muških srodnika. Danas je taj procenat negde oko 36, kako nam kažu istraživanja. Ako pogledamo statistiku na strani muškaraca, vidimo da se samo 19% njih odreklo svog nasledstva“, rekla je poverenica Brankica Janković na konferenciji „Pravo na nasleđivanje – put ka rodnoj ravnopravnosti i zaustavljanju nasilja“ ističući da odricanje žena od nasledstva može uticati na njihovu ekonomsku nezavisnost, ali i rizik od različitih oblika porodičnog i rodno zasnovanog nasilja.

 

Upravo iz tog razloga, konferencija je i održana u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i devojčicama.

 

Da ekonomska zavisnost od partnera ili drugog člana porodice povećava rizik od doživljavanja nekog oblika nasilja nad ženama, naglasila je i direktorka Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women Milana Rikanović:

 

“Zbog toga je važno istaći da je žena koja ima svoju imovinu i svoja primanja, samostalnija i osnaženija da prijavi nasilje u poređenju sa onim ženama koje nemaju nikakvu ekonomsku stabilnost, ni imovinu”.

 

U uvodnom delu konferencije, govorile su i Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji, kao iKristin Melsom, ambasadorka Kraljevine Norveške u Srbiji.

 

Na konferenciji je predstavljen vodič pod nazivom “Pravo na nasledstvo – jednako za sve“ koji pruža sažet pregled zakonodavnog okvira, objašnjenja osnovnih pojmova u naslednom pravu, najčešća pitanja i odgovore, kao i informacije o tome koje su posledice odricanja od nasledstva i kome se osobe mogu obratiti za pravnu pomoć i savet.

 

Sve učesnice i učesnici na konferenciji su se saglasili da je neophodan zajednički kontinuirani napor kako bi se poboljšala informisanost žena o njihovim pravima, da bi u skladu sa tim informacijama donosile odluke. Takođe, ženama treba da budu predočene i posledice odricanja od nasledstva. Svim zainteresovanim ženama stoje na raspolaganju institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali i organizacije civilnog društva okupljene oko Koalicije za pravedno nasleđivanje kojima se mogu obratiti za savet ili besplatnu pravnu pomoć.

 

Konferenciju „Pravo na nasleđivanje – put ka rodnoj ravnopravnosti i zaustavljanju nasilja“ zajednički su organizovali Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women i Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS.