Tamara Vlaskalin

INCLUSIVE ART: TOGETHER WE ARE STRONGER

Three years of successful implementation of the joint UNHCR-UNDP project ”Local Initiatives for Improved Social Integration of Young Roma in Serbia” was marked end last year by a virtual exhibition of artwork authored by the young Roma, refugees, migrants and asylum-seekers.

Žene sa sela češće izložene diskriminaciji

Iako je ravnopravnost žena i muškaraca jedna od osnovnih vrednosti svih modernih demokratija i uprkos izvesnom napretku u borbi protiv diskriminacije, ispred velikog broja žena u našem društvu nalazi se dugačak put do ostvarivanja pune rodne ravnopravnosti u praksi. Podsećamo da upravo žene čine više od polovine svetskog stanovništva, ali i da su jedina većinska …

Žene sa sela češće izložene diskriminaciji Read More »