Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja pozdravlja reakciju policije i tužilaštva u Somboru i privođenje na informativni razgovor četvorice pripadnika grupe ”narodne patrole” koji su protivzakonito i prisilno odvodili migranate u obližnji kamp. Takođe, pozdravljamo i potez Komesarijata za izbeglice i migracije (KIRS), kao i odgovornih građana Sombora, na čiju je inicijativu policija zaustavila protivzakonitu aktivnost ove neformalne grupe.

Koalicija skreće pažnju nadležnim pravosudnim organima da se u ponašanju osoba koje se identifikuju sa grupom ”narodne patrole” ostvaruju sva obeležja krivičnog dela prinude za koje je, prema Krivičnom zakoniku, zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Čin u kome građani, kojima zakon nije delegirao ovlašćenje da kontrolišu boravak stranaca na teritoriji Srbije, primoravaju migrante da se iz, kako se navodi u medijima, napuštenih vagona na železničkoj stanici premeste u kamp u potpunosti odgovara šablonu koji ”narodne patrole” primenjuju i na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji.

Uprkos činjenici da je Srbija humano postupala prema izbeglicama i migrantima od početka migrantske krize, sve je primetniji porast ksenofobije čiji su glavni zagovarači i podstrekači upravo ekstremno nacionalističke formalne i neformalne grupe i pokreti poput ”narodnih patrola”. Podsećamo da su izbeglice i migranti jedna od najranjivijih društvenih grupa čija su ljudska prava i dostojanstvo često veoma ugroženi, a da su u posebno teškom položaju deca izbeglice i migranti, te je neophodna odlučnija borba protiv ksenofobije i rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Koalicija još jednom poziva Republičko javno tužilaštvo i nadležne organe da, osim krivičnog gonjenja učesnika ”narodnih patrola”, pokrenu postupak detaljne istrage o organizatorima i delovanju ovih grupa, koje je izuzetno opasno, štetno i nalikuje delovanju tajnog ili paravojnog udruženja. Postupak zabrane tajnog ili paravojnog udruženja se, prema Ustavu Republike Srbije i Zakonu o Ustavnom sudu, može i treba pokrenuti pred Ustavnim sudom.

Koaliciju za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja čine organizacije Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Centar za kriznu politiku i reagovanje (CRPC), Danish Refugee Council (DRC), Indigo, Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN), Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), Refugee Aid Serbia (RAS) i Save the Children za severozapadni Balkan.