Organizacija Centar za integraciju mladih (CIM) priključila se Koaliciji za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja, te postala deveta članica mreže osnovane u cilju osiguranja bezbednosti jedne od najugroženijih grupa dece.

U partnerstvu sa orgaizacijom Save the children, CIM je 2015. godine započeo program aktivnosti podrške izbeglicama i migrantima kroz osnivanje kutaka za majke i decu, ali i kroz rad terenskih timova za podršku deci koja putuju bez pratnje roditelja ili staratelja u opštinama koje su teže pogođene izbegličkom krizom. Sve aktivnosti koje CIM razvija i realizuje fokusirane su na pružanje psihosocijalne podrške koja, između ostalog, doprinosi i identifikaciji rizika od zlostavljanja, zanemarivanja, trgovine ljudima i ostalih vidova povrede prava deteta.

Koalicija za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja upravo ukazuje na rizike kojima je ova osetljiva društvena grupa izložena, unapređuje sistemsku identifikaciju dece koja su iskusila zlostavljanje i zanemarivanje i pruža pravnu zaštitu. Uz to, Koalicija se kontinuirano bori protiv širenja ksenofobije i rasne, verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti, čijih štetnih posledica nisu pošteđena ni deca.

Koalicija je osnovana 2020. godine na inicijativu Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, zajedno sa Centrom za kriznu politiku i reagovanje (CRPC) i Danskim savetom za izbeglice (DRC). Ubrzo su joj se priključile i ostale partnerske organizacije koje su prepoznate po posvećenom pružanju pomoći i podrške deci izbeglicama, migrantima i tražiocima azila. Među njima su organizacije Indigo, Mreža psihosocijalnih inicijativa (PIN), Humanitarni centar za integraciju i toleranciju (HCIT), Refugee Aid Serbia (RAS) i Save the children za severozapadni Balkan.