SOCIJALNA SIGURNOST I INKLUZIJA

Evo ruka i podrška – svim mamama

Sinergija, podrška i optimizam. Ovim rečima može se opisati vizija udruženja Evo ruka koju su osnovali roditelji dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom kako bi poboljšali kvalitet života i obezbedili im sigurnu budućnost. Verovali ili ne, na samom početku su se sve aktivnosti odvijale iz gepeka jednog belog Golfa II. Tu su bili materijali za radionice, posluženje, prostirke, kompjuter, muzika… Nekad su im škole ustupljivale prostorije, nekada mesne zajednice, nekad prijateljska udruženja. Danas ovo udruženje razvija potpuno inovativnu praksu, kroz sinhronizovan rad Inkluzivnog centra, socijalnog preduzeća, volonterskih kampova i jedinstvene Mreže za podršku majkama sa decom sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i majkama teško bolesne dece.

Inkluzivna kuća za decu i mlade – mesto bez predrasuda

Živeti u zajednici znači biti uključen u sve aktivnosti, uz puno poštovanje ljudskih prava, a ne samo biti prisutan. Međutim, stvarnost nas često demantuje jer su pojedinci i osetljive grupe, poput osoba sa invaliditetom često izložene diskriminaciji, socijalnoj i ekonomskoj isključenosti, kao i siromaštvu. Posebno osetljivu grupu čine deca i mladi sa invaliditetom. Koliko je inkluzija važna, prepoznala je organizacija Okular iz Ćićevca.

Inkluzija daje snagu svakom biznisu

Potraga za poslom je stresna za sve. U posebno osetljivom položaju jesu ljudi koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta. Pored još uvek čestih predrasuda poslodavaca prema osobama sa invaliditetom, ne smeju se zanemariti i prepreke poput nedovoljno prilagođenih radnih mesta i procesa rada, ali i manjak potrebe za radnom snagom. Upravo zbog toga je Forum mladih sa invaliditetom poslednjih godina u fokus svog rada stavio ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom na rad i zapošljavanje.

Neophodno je uvođenje kulturne medijacije u zdravstveni sistem

Koliko kultura utiče na percepciju pristupa i efikasnost zdravstvene zaštite? Da li sve etničke grupe u jednom društvu, pre svega izbeglice i migranti, imaju ravnopravan pristup zdravlju? Kao partner SZO u Srbiji na projektu ”Jačanje angažovanja civilnog društva u odgovoru na COVID-19 na nacionalnom i lokalnom nivou”, IDEAS je organizovao obuku za zaposlene u socijalnoj zaštiti o uvođenju zdravstvene medijacije kako bi se unapredio inkluzivan i holistički pristup zdravstvenim potrebama izbeglica i migranata.

Poziv za organizacije/udruženja koje se bave pružanjem podrške osobama sa invaliditetom

S obzirom da se IDEAS godinama unazad bavi razvojem javnih politika, kreiranjem i promocijom novih rešenja za probleme sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, pozivamo organizacije/udruženja koje se bave pružanjem podrške i usluga ovoj društvenoj grupi da nas detaljnije upoznaju sa dobrim praksama i licenciranim uslugama za pružanje podrške.

Međunarodni dan starijih: Da niko ne ostane sam

”Pandemija Covid-19 postavila je izazove svim građanima, a posebno starijima koji su, zbog bioloških, psiholoških i socijalnih promena, podložniji oboljevanju koje je praćeno težim ishodima nego kod mlađe populacije, rekla je Lidija Milanović na konferenciji ”Grad Beograd prijatelj starih – da niko ne ostane sam” koja je organizovana povodom Međunarodnog dana starijih.

Poziv volonterima za pružanje podrške deci iz ranjivih grupa

Pozivamo vas da budete deo našeg tima i učestvujete u pružanju podrške deci iz socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa u okviru projekta ”THE EQUALIZER – SRBIJA”. Zadatak volontera/ki biće rad sa decom i podrška u učenju i izvršavanju domaćih zadataka, kao i razvijanje zdravih životnih navika kroz učestvovanje u sportskim aktivnostima, radionicama za unapređenje zdravih stilova života i prevenciju rizičnih ponašanja.