SOCIJALNA SIGURNOST I INKLUZIJA

Lideri za bolju budućnost

Osobe sa invaliditetom se od detinjstva suočavaju sa brojnim barijerama, pa i onim u oblasti obrazovanja. Iako je sistem inkluzivnog obrazovanja uključio osobe sa invaliditetom u redovan vaspitno-obrazovni sistem, i uprkos veoma dobrom normativnom okviru za obrazovanje osoba sa invaliditetom na svim nivoima, u praksi se i dalje susrećemo sa preprekama koje ne daju jednake mogućnosti svoj deci i svim mladim ljudima. Neformalno obrazovanje može i treba da bude šansa za talentovane, kreativne i vredne ljude da se dodatno edukuju i postanu lideri.

Srbija bez barijera

Živeti sa invaliditetom, na žalost, znači živeti sa brojnim barijerama – od nepristupačnih objekata do nemogućnosti lake i bezbedne upotrebe javnog prevoza. Ove prepreke onemogućavaju ljude da ostvare svoja prava, žive dostojanstveno i budu aktivni članovi svoje zajednice. Međutim, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, od svog osnivanja 2007. godine, zalaže se da ljudi sa invaliditetom žive dostojanstveno, uklanjajući te barijere. Zato su, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, osmislili i pokrenuli kampanju ”Srbija bez barijera”.

Mala organizacija s velikom mislijom

”Mi smo mala organizacija s velikom misijom”, možete pročitati na sajtu Liceulice, organizacije koja svakog meseca izdaje istoimeni časopis. Koliko je njihova misija velika govori i veličina izazova sa kojim su se uhvatili u koštac. Naime, prema zvaničnim podacima, gotovo četvrtina stanovnika Srbije starijih od 18 godina živi u siromaštvu ili nekom obliku stigmatizacije ili izolovanosti.

Priključite se kampanji – MOJA PRAVA MOJE SVE

U okviru projekta ”Unapređenje informisanosti i pristupa pravima osoba sa invaliditetom kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT)”, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, pokrenuo je online kampanju MOJA PRAVA MOJE SVE. Cilj kampanje je pružanje podrške osobama sa invaliditetom da se bolje informišu o svojim pravima i dostupnim uslugama, ali i da se podstaknu na aktivizam i učešće u donošenje odluka koje bi im obezbedile bolji kvalitet života u zajednici.