Srbija se poslednjih godina suočava sa pojačanim migracionim tokovima koje su donele nove izazove svim akterima u našem društvu u čijoj nadležnosti jesu prihvat izbeglica, ali i pružanje zaštite i podrške u novoj sredini. S obzirom na važnost uloge centara za socijalni rad, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku UNHCR-a, organizovao je obuku „Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad za unapređenje zaštite izbeglica i tražilaca azila” za voditelje slučaja u cilju sticanja dodatnih znanja i veština u radu sa ovom ranjivom društvenom kategorijom.

 

Skup su otvorili direktorka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Silvija Alavanja, projektni menadžer u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ranko Petrović, šefica službe za pravnu zaštitu izbeglica UNHCR-a Ljubimka Mitrović, kao i direktor Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS Marko Milanović. Nakon predstavljanja aktivnosti institucija i organizacija iz kojih dolaze, govornice i govornici su ukazali i na najveće izazove sa kojima se naš sistem suočava kada su u pitanju pojačane migracije, ali i na specifičnosti u pružanju zaštite izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji.

 

Fokus prvog segmenta obuke bio je na upoznavanju sa širim društveno-političkim kontekstom prisilnih i mešovitih migracija, te specifičnostima tzv. zapadnobalkanske ruke na čijem putu se nalazi i naša zemlja, a na šta je posebno ukazao Marko Milanović, direktor IDEAS-a. Službenica u službi za pravnu zaštitu izbeglica i tražioca azila UNHCR-a Jelena Milonjić predstavila je mandat ove međunarodne organizacije, kao i međunarodni i domaći pravni okvir u kontekstu zaštite izbeglica i tražilaca azila. O sistemu azila i kako postupak azila izgleda u Srbiji govorio je pravni savetnik iz IDEAS-a, Lazar Vasović, dok je na uslove prihvata i organizaciju podrške izbeglicama i tražiocima azila pažnju skrenula asistentkinja za zaštitu dece u UNHCR-u Aleksandra Mrkela.

 

Drugi segment obuke bio je usmeren ka sticanju praktičnih veština zaposlenih u centrima za socijalni rad, a koji mogu doći u kontakt sa klijentima iz izbegličke populacije. O ulozi voditelja slučaja u postupku identifikacije i registracije, specifičnostima i izazovima u proceni dece bez pratnje i razdvojene dece, kao i o informisanom pristanku i uspostavljanju odnosa sa detetom zasnovanim na pravima deteta govorila je Lidija Milanović, viša savetnica za socijalnu inkluziju u IDEAS-u. Projektna koordinatorka Nataša Zečević skrenula je pažnju na potrebu za razumevanjem kulturnih različitosti u cilju što efikasnijeg pružanja podrške ljudima koji pripadaju posebno ranjivim kategorijama u izbegličkoj populaciji: deci, ženama, LGBT+ osobama, žrtvama trgovine ljudima, kao i ljudima sa iskustvom seksualnog nasilja. Svoja iskustva u radu sa izbeglicama i migrantima podelile su i Aleksandra Pavlica i Nataša Pavićević koje u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja već godinama rade na koordinaciji odgovora u sistemu socijalne zaštite.

 

Obuka je zaokružena razgovorom o planiranju u kontekstu najboljih interesa deteta, kao i o pristupu pravima i uslugama koji su vodili Lidija Milanović, viša savetnica za socijalnu inkluziju i Stevan Novaković, savetnik za socijalnu inkluziju u IDEAS-u.

 

Obuku za voditelje slučaja Jačanje kapaciteta centara za socijalni rad za unapređenje zaštite izbeglica i tražilaca azila“ organizovao je Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, u saradnji sa UNHCR-om u Srbiji. Neizmernu podršku u realizaciji obuke dao je Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, pokazujući spremnost za nastavak zajedničkog rada u pružanju što efikasnijeg odgovora na izazove u oblasti zaštite izbeglica i tražilaca azila.