AZIL I MIGRACIJE

Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom

Srbija je jedna od zemalja na putu migranata ka zapadnoj Evropi. Procenjuje se da je 2015. godine kroz Srbiju prošlo oko milion migranata, a među njima je od 20% do 30% dece. Osiguranje prava ove dece je prioritet kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou. Srbija ima razvijen sistem zaštite dece, međutim, prvi put …

Jačanje sistema zaštite dece u Srbiji kako bi se odgovorilo na potrebe dece migranata koji su pod velikim rizikom Read More »