Srbija je jedna od zemalja na putu migranata ka zapadnoj Evropi. Procenjuje se da je 2015. godine kroz Srbiju prošlo oko milion migranata, a među njima je od 20% do 30% dece. Osiguranje prava ove dece je prioritet kako na nacionalnom tako i na globalnom nivou.

Srbija ima razvijen sistem zaštite dece, međutim, prvi put se u savremenoj istoriji suočava sa masovnim migracijama iz azijskih zemalja, a sadašnji sistem nije dovoljno fleksibilan kako bi odgovorio na ove izazove. Iz tog razloga, sistem socijalne zaštite mora se prilagoditi kako bi se efikasno odgovorilo na trenutne potrebe najugroženije dece izbeglica, posebno dece bez pratnje i razdvojene dece.

Cilj ovog projekta bio je kreiranje procedura za identifikovanje ranjivosti kako bi se obezbedilo upućivanje na usluge, kao i brza procena u cilju zaštite najboljeg interesa deteta  koje je riziku. Kako bi se unapredilo prepoznavanje dece izbeglica koja se nalaze u posebnom riziku prilikom masovnih migracija, kreirane su Standardne operativne procedure za zaštitu dece izbeglica/migranata i koje su usvojene od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat je realizovao IDEAS uz finansijsku pomoć UNICEF-a i u saradnji sa UNHCR-om.

Pogledajte našu publikaciju: Priručnik za rad staratelja sa decom izbeglicama i migrantima bez pratnje