TIM AZILA I MIGRACIJA

Tamara Vlaškalin

Tamara Vlaškalin viša savetnica za javne politike Oblasti ekspertize: antidiskriminatorno izveštavanje, izveštavanje o manjinskim i marginalizovanim grupama, medijska pismenost, eksterna komunikacija, ljudska prava, zaštita od diskriminacije, LGBT, rodna ravnopravnost, diverzitet u radu, društvena odgovornost i filantropija, realizacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja Tamara Vlaškalin ima dugogodišnje radno iskustvo u medijima, ali i institucijama i organizacijama koje …

Tamara Vlaškalin Read More »

Marko Milanović

Marko Milanović direktor Oblasti ekspertize: socijalna inkluzija, razvoj politika u oblasti zaštite izbeglica i migranata, dece, starijih, osoba sa invaliditetom, LGBTI, žrtava trgovine ljudima, ljudska prava, održivi razvoj, izrada zakona, pravilnika i instrukcija, dobro upravljanje, diverzitet u radu, društvena odgovornost, realizacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, statistika, monitoring i evaluacija Marko Milanović ima više od 10 …

Marko Milanović Read More »