Tamara Vlaškalin

viša savetnica za javne politike

Oblasti ekspertize: antidiskriminatorno izveštavanje, izveštavanje o manjinskim i marginalizovanim grupama, medijska pismenost, eksterna komunikacija, ljudska prava, zaštita od diskriminacije, LGBT, rodna ravnopravnost, diverzitet u radu, društvena odgovornost i filantropija, realizacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja

Tamara Vlaškalin ima dugogodišnje radno iskustvo u medijima, ali i institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava. Kao savetnica za komunikacije u Povereniku za zaštitu ravnopravnosti počinje da se bavi antidiskriminatornim izveštavanjem i izveštavanjem o manjinskim i marginalizovanim grupama (LGBT, žene, deca, stariji, nacionalne manjine, osobe sa invaliditetom, izbeglice i migranti…). Bila je članica komunikacijske radne grupe Evropske mreže tela za ravnopravnost (EQUINET) i učesnica brojnih konferencija o etici izveštavanja i podizanju svesti o štetnosti diskriminacije i govora mržnje u javnom prostoru. Poseduje sertifikat za trenere/ice – prepoznavanje diskriminacije i metodi za podizanje svesti o diskriminaciji i jednakosti. Od 2016. godine postaje specijalna konsultantkinja Nacionalne geografije u Srbiji za pitanja roda. Dva puta je bila dobitnica nagrade za istraživačko novinarstvo ”Borivoje Mirković” koju dodeljuje Fakultet političkih nauka u Beogradu. Članica je Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Svetske federacije novinara.