TIM LJUDSKIH PRAVA

Predrag Azdejković

Predrag Azdejković specijalista za LGBT+ Oblast ekspertize: LGBTI, medijska etika, kultura i umetnost, grafički dizajn, filmska produkcija, pozorišna produkcija, eksterna komunikacija, medijsko izveštavanje, kreativno pisanje, zaštita od diskriminacije, organizovanje događaja, diverzitet u radu, socijalne mreže Predrag Azdejković je već 20 godina prisutan u borbi za LGBTI prava u Srbiji. Osnivač je i predsednik Regionalnog info …

Predrag Azdejković Read More »

Tamara Vlaškalin

Tamara Vlaškalin viša savetnica za javne politike Oblasti ekspertize: antidiskriminatorno izveštavanje, izveštavanje o manjinskim i marginalizovanim grupama, medijska pismenost, eksterna komunikacija, ljudska prava, zaštita od diskriminacije, LGBT, rodna ravnopravnost, diverzitet u radu, društvena odgovornost i filantropija, realizacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja Tamara Vlaškalin ima dugogodišnje radno iskustvo u medijima, ali i institucijama i organizacijama koje …

Tamara Vlaškalin Read More »

Marko Milanović

Marko Milanović direktor Oblasti ekspertize: socijalna inkluzija, razvoj politika u oblasti zaštite izbeglica i migranata, dece, starijih, osoba sa invaliditetom, LGBTI, žrtava trgovine ljudima, ljudska prava, održivi razvoj, izrada zakona, pravilnika i instrukcija, dobro upravljanje, diverzitet u radu, društvena odgovornost, realizacija kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, statistika, monitoring i evaluacija Marko Milanović ima više od 10 …

Marko Milanović Read More »