Nataša Zećević

Mlađa savetnica za javne politike

Oblasti ekspertize: socijalna zaštita, zaštita prava dece, izbeglica i migranata, osoba sa invaliditetom i starijih osoba