newsletters

Inkluzivna umetnost: Zajedno smo jači

Trogodišnja uspešna primena projekta UNHCR-a i UNDP-a ”Lokalne inicijative za bolju socijalnu uključenost mladih Roma i Romkinja u Srbiji” obeležena je krajem prošle godine virtuelnom izložbom radova čiji su autori i autorke bili mladi Romi, izbeglice i tražioci azila.

A BOY WALKING TO FREEDOM

Unaccompanied and separated children represent one of the most vulnerable groups among the refugee population and thus often need international protection.