Tamara Vlaskalin

Međunarodni dan starijih: Da niko ne ostane sam

”Pandemija Covid-19 postavila je izazove svim građanima, a posebno starijima koji su, zbog bioloških, psiholoških i socijalnih promena, podložniji oboljevanju koje je praćeno težim ishodima nego kod mlađe populacije, rekla je Lidija Milanović na konferenciji ”Grad Beograd prijatelj starih – da niko ne ostane sam” koja je organizovana povodom Međunarodnog dana starijih.

Poziv volonterima za pružanje podrške deci iz ranjivih grupa

Pozivamo vas da budete deo našeg tima i učestvujete u pružanju podrške deci iz socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa u okviru projekta ”THE EQUALIZER – SRBIJA”. Zadatak volontera/ki biće rad sa decom i podrška u učenju i izvršavanju domaćih zadataka, kao i razvijanje zdravih životnih navika kroz učestvovanje u sportskim aktivnostima, radionicama za unapređenje zdravih stilova života i prevenciju rizičnih ponašanja.

Poverenica: Protiv ksenofobije se boriti razvijanjem kulture razumevanja

Značaj individualne i društvene solidarnosti i neophodnost tačnog i pravovremenog informisanja i razvijanja svesti kod građana i građanki, dve su lekcije koje smo, nadam se, svi naučili tokom krize izazvane pandemijom kovida 19, i to su dva značajna postulata od kojih treba krenuti i kada govorimo o migrantima. Potrebno je pojačano raditi na informisanju i edukaciji, od lokalnih sredina u pograničnim područjima gde su smešteni migranti, do dece i mladih koji moraju od malih nogu da se uče toleranciji, ravnopravnosti, nenasilju, poštovanju drugih i drugačijih.

COMMISSIONER JANKOVIĆ: FIGHTING XENOPHOBIA BY BUILDING A CULTURE OF UNDERSTANDING

”The importance of individual and social solidarity and the need for accurate and timely public information and awareness raising are two lessons that, I hope, we have all learned during the Covid 19 emergency, and these are two important postulates that we should start from when we talk about migrants as well. We must work harder on information and education, starting from local communities in the border areas that host migrants, all the way to children and young people who have to learn from an early age about tolerance, equality, non-violence, respect for others and those who are different. In addition, it is of key importance to work on improving responsible media approach to this problem and promote positive examples”, states Brankica Janković, Commissioner for the protection of the equality.

GUARDIANS – THE BEST AMBASSADORS OF HUMANENESS

The job of the guardians of unaccompanied refugee and migrant children is to act in their best interest. On the feelings that drive them, their deep empathy, the desire to help children who find themselves in the most difficult circumstances, but also on their love for them – on everything caretaking entails, from another angle, here to discuss are guardians Ana Antanasijević and Mediha Lakota.