Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u republici srbiji

Deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji, kao i njihovim porodicama, potrebno je obezbediti sveobuhvatnu i fleksibilnu podršku kako bi učestvovala u društvu ravnopravno sa drugom decom. Iako je poslednjih godina došlo do značajnijeg poboljšanja na nivou pravnog okvira, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i dalje se suočavaju sa značajnim teškoćama …

Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u republici srbiji Read More »