Saopštenje povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima

U vremenu mešovitih migracija, izbeglice i migranti predstavljaju posebno ranjivu društvenu grupu koja je u pojačanom riziku od trgovine ljudima. Dodatnom riziku izložena su deca izbeglice i migranti bez pratnje roditelja ili staratelja.