Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja

Iako sagorenost među stručnim radnicima ima značajan negativan uticaj na kvalitet usluga koje pružaju centri za socijalni rad, ovom problemu se još uvek ne poklanja dovoljno pažnje. Kroz ovaj projekat ostvariće se dublji uvid u faktore koji dovode do profesionalne sagorenosti stručnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad i kreiraće se smernice za smanjenje …

Prepoznavanje faktora nastanka profesionalnog izgaranja Read More »