Nedelja borbe protiv distrofije: predstavljeni podaci o položaju dece sa smetnjama u razvoju

Direktor IDEAS-a, Marko Milanović je u okviru Nedelje borbe protiv distrofije, koju organizuje Savez distrofičara Srbije predstavio rezultate Situacione analize položaja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetu u Srbiji, u čijoj izradi je učestvovao kao vodeći ekspert. Situaciona analiza ukazuje da trenutno ne postoji sistem identifikacije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i …

Nedelja borbe protiv distrofije: predstavljeni podaci o položaju dece sa smetnjama u razvoju Read More »