Saopštenje povodom Međunarodnog dana dece

Deca izbeglice i migranti bez pratnje i razdvojena deca predstavljaju jednu od najugroženijih grupa dece s obzirom da su izloženi pojačanom riziku od zlostavljanja, eksploatacije, trgovine ljudima, zanemarivanja i seksualnog uznemiravanja.