Živeti sa invaliditetom, na žalost, znači živeti sa brojnim barijerama – od nepristupačnih objekata do nemogućnosti lake i bezbedne upotrebe javnog prevoza. Ove prepreke onemogućavaju ljude da ostvare svoja prava, žive dostojanstveno i budu aktivni članovi svoje zajednice. Međutim, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, od svog osnivanja 2007. godine, zalaže se da ljudi sa invaliditetom žive dostojanstveno, uklanjajući te barijere. Zato su, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, osmislili i pokrenuli kampanju ”Srbija bez barijera”.

 

”Kampanja je osmišljena kako bi se pojedinačne aktivnosti koje se realizuju radi unapređenja položaja osoba sa invaliditetom odvijale pod zajedničkim sloganom i vizuelnim identitetom. Shvatili smo da je važno da u kontinuitetu ukazujemo na problem nepristupačnosti objekata, informacionim barijerama, kao i nepristupačnosti različitim sadržajima i aktivnostima u zajednici za osobe sa invaliditetom. Kampanja ”Srbija bez barijera” ima dva nivoa. Jedan nivo se odnosi na podizanje svesti i promovisanje primera dobre prakse koji postoje u našoj zemlji u vezi sa uklanjanjem barijera, povećanjem pristupačnosti objektima, zatim boljem pristupu informacijama, lakšoj komunikaciji, unapređenju pristupa javnom prevozu… Drugi nivo kampanje predstavlja uklanjanje prepreka u praksi, bez obzira da li se radi o fizičkoj pristupačnosti, pristupu informacijama, prevozu, uslugama i servisima podrške i slično”, objašnjava Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a.

 

Pod krovom kampanje, posle više decenija postojanja i rada, prvi put od osnivanja, brojni objekti postali su dostupni osobama sa invaliditetom.

 

”Sada osobe sa invaliditetom mogu da posete Zadužbinu Ilije M. Kolarca, uđu na Beogradski sajam, samostalno završavaju poslove u filijalama PIO fonda, ulaze u brojne opštine, domove zdravlja, obrazovne i predškolske ustanove. Za nešto više od dve godine postavljeno je oko 100 rampi u više od 40 lokalnih samouprava”, ističe Ivanka.

 

Ivanka smatra da su objekti koji su građeni u poslednjih dvadesetak godina u velikoj meri arhitektonski pristupačni za osobe sa invaliditetom. Najveći problem vidi u objektima koji su građeni u prošlom veku, a danas predstavljaju objekte javne namene.

 

”Zgrade koje su relativno skoro izgrađene su ili pristupačne ili još uvek imaju barijere koje je moguće lako otkloniti. Međutim, veći je problem kod starijih objekata. Jednostavno ne mogu da prihvatim da neki objekat nije moguće učiniti pristupačnim. Svaka barijera se može prevazići, ako postoji volja. Pa čak i kod objekata koji su pod zaštitom države i imaju kulturni, istorijski ili arhitektonski značaj”, tvrdi Ivanka i daje primer manastira, crkava i katedrala koje su građene u prošlosti bez infrastrukture za elektrifikaciju, a danas imaju struju jer je to u duhu vremena koje omogućava kvalitetnij rad tih objekata.

 

”Stvar je ista i kod pristupačnosti. Mi smo pre dve godine imali nameru da radimo platforme i rampe u najstarijoj gimnaziji u Srbiji u Sremskim Karlovcima. I pre nego što smo ušli u realizaciju, bilo je neophodno dobiti saglasnost nadležnih institucija jer je taj objekat u potpunosti pod zaštitom države. Sećam se da su nam svi govorili kako to neće biti moguće jer će se narušiti izgled objekta, da nam Zavod za zaštitu spomenika kulture neće dati saglasnost… Ali, evo, mogu da ih demantujem jer smo saglasnost dobili. Bilo bi potpuno nerealno i tužno da u jednu gimnaziju ne mogu da idu osobe sa invaliditetom, samo zato što je zgrada pod zaštitom države. Dakle, može”, s optimizmom govori Ivanka.

 

Izvršna direktorka NOOIS-a smatra da, ukoliko imate adekvatna rešenja za ozbiljan projekat, ne postoji institucija koja će odbiti da je učini pristupačnom svim ljudima. Ona naglašava da je velika odgovornost i na udruženjima i pojedincima, jer je za svaku promenu neophodan angažman, energija i aktivistički duh.

 

”Odgovornost je i na nama. Imamo dosta dobre zakone i propise. Naravno, oni mogu biti još bolji, ali to sve zavisi i od nas samih”, dodala je Ivanka.

 

U sklopu kampanje ”Srbija bez barijera” finansirano je više od 80 adaptacija, rekonstrukcija i opremanja objekata udruženja osoba sa invaliditetom u više od 30 lokalnih samouprava. Na taj način poboljšani su prostorno-tehnički uslovi za rad i boravak članova tih udruženja. Takođe, obezbeđena su sredstva i za opremanje i digitalizaciju sadržaja najveće biblioteke za slepe osobe na Blakanu ”Dr Milan Budimir”, uvođenje video relej usluge i usluge prevođenja na terenu za gluva i nagluva lica, postavljanje zvučne signalizacije na semaforima, izgradnju i opremanje inkluzivnih ihrališta i organizovanje kampova za decu sa invaliditetom, realizaciju inovativnih programa koji imaju za cilj motivisanje i jačanje kapaciteta mladih osoba sa različitim vrstama invaliditeta iz cele Srbije, sprovođenje kampanja u cilju prevazilaženja predrasuda prema osoba sa invaliditetom i drugo.

 

”Pored svih akrivnosti u sklopu kampanje, obeležavamo i značajne datume za osobe sa invaliditetom i organizujemo niz manifestacija. Svaku aktivnost za podizanje svesti prate mini marketinške aktivnosti. Trudimo se da sve prilagođavamo tehnološkim trendovima, pa tako pravimo digital kampanje, Viber stikere i slično. Na taj način šaljemo poruku javnosti koliko je važno stvoriti društvo koje je pristupačno svima”, objašnjava Ivanka.

 

U sklopu kampanje ”Srbija bez barijera”, u saradnji sa Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pokrenut je i nagradni konkurs – J=DNAKI.

 

”Konkurs za nagradu J=DNAKI ima za cilja povećanje svesti o položaju osoba sa invaliditetom i promovisanje primera dobre prakse. Želeli smo da istaknemo doprinos pojedinaca i organizacija koje su realizovale aktivnosti radi unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u oblastima razvoja inkluzije, smanjenja diskriminacije i povećanja pristupačnosti. Ove godine je za kategoriju razvoja inkluzije nagradu dobilo udruženje ”Na pola puta” iz Pančeva za realizaciju programa mladih sa intelektualnim teškoćama. U kategoriji za sprečavanje diskriminacije dobitnica je Jelena Marić iz Užica koja je članica Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom, ali nagrađen je njen lični doprinos za društveni aktivizam i javno delovanje. Ona svojim ličnim primerom i načinom života pokazuje da je moguće biti uključen, boriti se protiv diskriminacije na različite načine i uzeti život u svoje ruke. U kategoriji pristupačnosti nagradu je dobilo udruženje paraplegičara ”Golija” iz Ivanjice za projekat Ivanjica bez barijera”, navodi Ivanka i dodaje da je uručeno i posebno priznanje Savezu udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije za realzaciju inovativne kampanje ”Nisu svi invaliditeti vidljivi”.

 

Izvršna direktorka NOOIS-a ističe da su u okviru kampanje ”Srbija bez barijera” raspisali i istoimeni foto konkurs gde su nagradili fotografije koje prikazuju dobre primere uključenosti, jednakosti i nediskriminacije osoba sa invaliditetom.

 

”Deo naših aktivnosti ima za cilj promociju same kampanje. Koristimo sve kanale komunikacije koji su nam dostupni: i medije, i sajt i društvene mreže. Želimo da se naš glas što dalje čuje, ali i da motivišemo udruženja i organizacije da budu aktivni i proaktivni. U redu je da imamo kvalitetne zakone, ali time se neće automatski problem sam rešiti. Potrebni su nam aktivni ljudi i aktivna zajednica”, ističe Ivanka.

 

Kao krovna organizacija invalidskog pokreta u Srbiji, NOOIS predstavlja više od 870.000 osoba sa invaliditetom i njihovih pravnih zastupnika uključenih u saveze organizacija osoba sa pojedinačnim vrstama invaliditeta, organizacije zakonskih zastupnika osoba sa invaliditetom i interesne organizacije koje okupljaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta.

 

”NOOIS govori u ime većine osoba sa invaliditetom i predstavlja najvažniju političku snagu u zastupanju njihovih zajedničkih interesa i potreba. Uklanjanje barijera je deo naše misije koju nastavljamo i ove godine da sprovodimo. Kako bismo osobama sa invaliditetom omogućili uživanje građanskih, socijalnih i kulturnih prava, omogućili dostojanstven život i obezbedlili punu participaciju u svim oblastima društvenog života, pred nama su brojne aktivnosti. Najvažnije je da se rezultati vide i to nas dodatno motiviše”, zaključuje Ivanka ističući da ne prođe ni jedan mesec a da se u okviru kampanje ”Srbija bez barijera” negde u Srbiji ne ukloni bar jedna prepreka.

 

Reportaža je deo projekta “Unapređenje informisanosti i pristupa pravima osoba sa invaliditetom kroz upotrebu IKT” koji realizuje Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na nivou cele Srbije. Našu kampanju MOJA PRAVA MOJE SVE zapratite i na društvenim mrežama Instagram @_moje.sve i Facebook @prati.moje.sve