Prema podacima kancelarije UNICEF-a u Srbiji iz 2019. godine, 115.000 dece živi u apsolutnom siromaštvu, dok je dodatnih 30,2% u riziku da padne ispod linije siromaštva. Deca koja žive u apsolutnom siromaštvu ili su u visokom riziku od siromaštva, kao i deca koja su na hraniteljskom smeštaju ili u ustanovama socijalne zaštite, suočavaju se sa brojnim problemima, od kojih socijalna isključenost predstavlja izazov koji se najteže prevazilazi. U okruženju koje ne vrednuje obrazovanje ili gde ne postoji osoba koja bi se aktivno uključila u pružanje podrške detetu, često se prepoznaju poteškoće u učenju. Takođe, ova deca su sklonija brojnim rizicima, ne samo od isključenosti, diskriminacije i vršnjačkog nasilja, nego i različitih poremećaja u socijalnom i emocionalnom razvoju i rizičnim ponašanjima. Deci iz ranjivih grupa je, pored podrške u učenju, neophodno i osnaživanje kroz razvoj zdravih stilova života, što uključuje aktivan način života, prevenciju zavisnosti i prevenciju rizičnih ponašanja.

”The Equalizer – Srbija” upravo predstavlja edukativno – sportski projekat čiji su osnovni ciljevi kreiranje pozitivnog okruženja za učenike osnovnih škola, kao i pružanje podrške deci koja dolaze iz socijalno ugroženih i marginalizovanih zajednica. Program je nastao u Izraelu i ujedinio je stotine volontera u misiji da pomognu budućim generacijama kako bi nastavili sa izgradnjom društva na stubovima istinskih vrednosti, pre svega ravnopravnosti, tolerancije i obezbeđivanja jednakih šansi za svu decu.

Svesni činjenice da je sport dobar resurs za socijalnu uključenost, učenici koji učestvuju u projektu čine timove koji se redovno sastaju tokom školske godine – na fudbalskim treninzima, uz vođstvo profesionalnih trenera, i u školskim centrima, gde dobijaju podršku u učenju. ”The Equalizer” program uspostavlja jasna pravila koja nagrađuju rezultate ostvarene u školi, trud, disciplinu i dobro vladanje, dok se nasilništvo, diskriminacija, kriminal i rasizam sankcionišu privremenim ili trajnim suspendovanjem iz svih aktivnosti. Program je osmišljen tako da kontinuirano unapređuje akademske sposobnosti učenika, gradi njihovo samopouzdanje, samopoštovanje, ali i osećaj pripadnosti školskoj zajednici. Pokazalo se da je sport najčvršći ”most” koji spaja različitosti, razvija osećaj tolerancije, ali i olakšava komunikaciju među decom, te stvara prijateljstva. Zato program okuplja mlade iz različitih društvenih miljea i različitih socijalnih statusa.

”The Equalizer” program pružiće šansu velikom broju mladih da iskuse prednosti i lepotu volonterskog rada u zajednici, što je još jedan od istaknutih ciljeva projekta. Iako je poznato da volontiranje dobro utiče i na fizičko i na mentalno zdravlje, ovo iskustvo mladima pruža prednost pri apliciranju za različite stipendije ili poslove, proizvodi osećaj ličnog zadovoljstva ali, što je najvažnije, pruža mogućnost za stvaranje pozitivnih promena u društvu. Zahvaljujući ”The Equalizer” programu, značajan broj dece, možda prvi put u životu, pored sebe imaće odraslu osobu koja ih ceni i ukazuje poverenje, što utiče na samopouzdanje i osećaj sopstvene vrednosti u ključnom periodu odrastanja.

Vrednosti projekta ”The Equalizer – Srbija” prepoznala je kompanija BIG tržni centri Srbije, te je svoju društvenu odgovornost pokazala kroz finansijsku podršku programa koji u Srbiji realizuje organizacija Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS.