Ljudska prava se krše u situacijama kada postoji diskriminacija zato što ona dovodi do isključivanja ili ograničava obima uživanja tih prava. Osnovni postulat svake države jeste da su svi njeni građani jednaki pred zakonom, odnosno da svi mogu na isti način da ostvare zaštitu svojih prava. Svi su u obavezi da poštuju načelo jednakosti, što znači da tu obavezu imaju i državni organi i privatna lica. Ovo je posebno značajno naglasiti jer se diskriminacija najčešće javlja u oblasti rada i zapošljavanja, a privatni poslodavci misle da zarad profita mogu da postupaju protivno Ustavu i zakonima Republike Srbije.

Iako je načelo jednakosti jedno od osnovnih načela, diskriminacija je česta pojava, a njoj su češće izloženi pripadnici određenih osetljivih grupa. Veliki broj zakona i strateških dokumenata identifikuje takve grupe i one se mogu razlikovati zavisno od oblasti o kojoj se radi. Međutim, brojna istraživanja, i to ne samo Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, već i istraživanja percepcije samih građana, ukazuju na to da je LGBTI populacija među najdiskriminisanijim grupama u srpskom društvu. U tom smislu oblast rada i zapošljavanja je veoma osetljiva jer predstavlja osnov zarade i opstanka, a veliki broj pripadnika seksualnih manjina ne otkriva svoj pravi identitet, što može dovesti do dodatnog stresa, a time i smanjenog radnog učinka. Iz tog razloga veoma je važno prepoznati da li je lice bilo izloženo diskriminaciji ili zlostavljanju na radu i, ako jeste, koji mu mehanizmi stoje na raspolaganju radi ostvarivanja zaštite.

Cilj ovog priručnika je da pojasni diskriminaciju, pruži kratak pregled svih raspoloživih mehanizama zaštite od diskriminacije i zlostavljanja na radu i omogući LGBTI građanima i građankama i pružaocu pravne pomoći uvid u prave informacije i savete u vezi sa tim mehanizmima.

Publikaciju možete preuzeti ovde.