Starenje stanovništva je globalna pojava. Dok starije osobe čine 19% populacije u Evropi i Severnoj Americi, projekcije govore da će do 2030. godine starije osobe činiti 22%, a do 2050. godine čak 27% populacije u ovom delu sveta. U skladu sa tim projekcijama su i trendovi starenja u Srbiji. Dok su starije osobe činile 9,6% stanovništva Srbije 1990. godine, očekuje se da će već 2040. godine činiti 24% stanovništva, pri čemu će stariji od 80 godina činiti 7,4%. Iako se usamljenost i društvena izolacija već dugo vremena beleže kod starijih osoba, ovaj efekat je povećan tokom društvenih restrikcija uvedenih tokom pandemije COVID-19. Stoga, postaje sve neophodnije odgovoriti na ovaj faktor rizika kod starijih osoba. Ipak, u Srbiji još uvek ne postoji adekvatan odgovor na ovaj značajan faktor rizika za dobrobit starijih osoba.


Da bi se razumeli učestalost i faktori rizika povezani sa usamljenošću, Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) je sproveo regionalno istraživanje u šest država/teritorija u regionu Istočne Evrope i centralne Azije, uključujući i Srbiju, i kreirao regionalni izveštaj. Izveštaj daje značajne smernice u odnosu na regionalni razvoj odgovora na usamljenost. Ipak, kako bi se u punoj meri iskoristili prikupljeni podaci i donosiocima odluka u Srbiji obezbedile konkretne preporuke za dalji razvoj odgovora na starenje i usamljenost starijih, UNFPA je u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj društva IDEAS realizovao dodatnu analizu podataka za Srbiju i izradio ovaj izveštaj. Analiza predstavlja prikaz podataka o položaju starijih osoba u Srbiji u različitim oblastima, uključujući učešće u aktivnostima u zajednici, učestalost kontakata sa porodicom i prijateljima, veličinu socijalne mreže, emocionalnu podršku, podršku za dnevne aktivnosti, korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija, zdravlje i zdravstvenu zaštitu i socijalno samopouzdanje.


Analizu istraživanja na srpskom jeziku možete preuzeti OVDE.


Analizu istraživanja na engleskom jeziku možete preuzeti OVDE.