Vikimedija Srbije i Vikimedijina zajednica Republike Srpske u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj društva IDEAS i UNHCR-om organizuje uređivački maraton povodom Svetskog dana izbeglica. Maraton će simbolično početi 20. juna, a urednici i urednice će moći da pišu i dopunjavaju članke na Vikipediji do 26. juna.

 

Izbeglička kriza je već duži niz godina veoma važan aspekt naše svakodnevice. Izbeglice se na svom putu ne susreću samo sa predrasudama i diskriminacijom, već i sa različitim vidovima nasilja koje ima najdrastičnije posledice upravo po najugroženije, a to su žene i deca izbeglice. Cilj je da kroz ovaj maraton, oslanjajući se na dostupnost i vidljivost Vikipedije, doprinesemo širenju slobodnog znanja o izbegličkoj krizi, pravima izbeglica, različitim izazovima i problemima sa kojima se oni susreću na svom putu. S obzirom na to da opšta populacija, nažalost, nije u dovoljnoj meri upoznata sa ovim temama, cilj nam je da kroz ovu akciju tu situaciju promenimo. Na ovaj način želimo da damo svoj doprinos smanjenju distance prema ljudima koji su, sticajem nesrećnih okolnosti, bili prinuđeni da napuste svoje domove, kao i suzbijanju ksenofobije i diskriminacije koja prema izbeglicama postoji.