Jedinice lokalne samouprave imaju značajne ingerencije u razvijanju usluga socijalne zaštite. Dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalni život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge finansiraju se iz budžeta lokalne samouprave. Nedostatak stabilnih finansijskih sredstava i nedovoljno razumevanje usluga socijalne zaštite, posebno u nerazvijenim opštinama, nepovoljno utiče na njihov kvalitet i održivost, što daje ograničene efekte u smislu podrške građanima kojima su ove usluge potrebne, pre svega deci, ženama, starijim licima i osobama sa invaliditetom.

Tokom projekta, kroz posebno kreirane edukacije za zaposlene u lokalnim samoupravama i zaposlene u institucijama socijalne zaštite, biće povećavane stručne kompetencije nadležnih u jedinicama lokalne samouprave i centrima za socijalni rad za adekvatno planiranje, menadžment i kontrolu trošenja namenskih transfera, što će doprineti većem obuhvatu korisnika i unapređenju kvaliteta i održivosti socijalnih usluga. Kako bi se svi ovi ciljevi ostvarili, kroz obuke će polaznicima biti dostavljena znanja iz sledećih oblasti: propisa koji regulišu pružanje usluga socijalne zaštite, bliže uslove i standarde za pružanje usluga socijalne zaštite, načine identifikovanja potreba građana za konkretnim uslugama, planiranje razvoja usluga socijalne zaštite, proces zasnivanje usluga, licenciranju i monitoringa sprovođenja usluga.

Projekat je realizovao IDEAS uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.