Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i biofobije (IDAHOT), Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i kompanija IKEA organizovale su skup za predstavnike/ce kompanija, na kojem je ukazano na još uvek veoma loš položaj LGBTI+ osoba u našem društvu, pre svega na tržištu rada i zapošljavanja.

 

Prema podacima Godišnjeg LGBTI+ istraživanja koje je sproveo IDEAS 2022. godine, čak 46% LGBTI+ zaposlenih doživelo je emocionalno nasilje na radnom mestu koje uključuje uvrede, širenje glasina i pretnje, dok je zapanjujućih 9% doživelo i fizičko nasilje. Istraživanje ukazuje na još jedan podatak koji zabrinjava, a to je da čak 94% LGBTI+ zaposlenih smatra da kompanije i relevantne institucije ne mogu da ih zaštite od diskriminacije na radu.

 

”Biznis sektor svakodnevno menja život ljudi u potrošačkom smislu jer živimo u materijalnom svetu. Ali ono što se postavlja pred nama kao izazov je kako da biznis sektor, zajedno sa institucijama, utiče ne samo na ekonomiju, nego i na socijalnu pravdu, izgradnju humanijeg društva i prijateljskog radnog okruženje za sve, rekla je na otvaranju skupa ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, ističući da ako smo u stanju da menjamo materijalni svet, onda možemo napraviti i socijalne promene koje će dovesti do boljeg položaja svih manjinskih i marginalizovanih grupa, među kojima su i naši LGBTI+ građani i građanke.

 

Dominic Otway, zamenik britanskog ambasadora u Beogradu istakao je važnost saradnje  institucija, kompanija i civilnog društva u Srbiji kako bi se izgradilo snažnije i inkluzivnije društvo gde se poštuju ljudska prava i različitosti na tržištu rada. On je dodao da će Britanska ambasada uvek pružati podršku institucijama, kompanijama i organizacijama koje se zalažu za ovakve vrednosti.

 

”Naš cilj je da stvorimo potpuno inkluzivno radno okruženje i pružimo jednake mogućnosti svima, bez obzira na seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili neko drugo lično svojstvo. Verujemo u dijalog i vrednosti koje IKEA neguje – diverzitet i inkluziju, rekao je Otto van Daal, menadžer za ljudske resurse i korporativnu kulturu kompanije IKEA za jugoistočnu Evropu, ističući da je ideja kompanije da svakodnevno kreira bolji život za sve ljude, počevši od zaposlenih.

 

”LGBTI+ osobe predstavljaju jednu od najvećih manjinskih grupa radnika, ali, na žalost, i dalje izloženu visokom riziku od nasilja, diskriminacije, kao i verbalnog i drugog uznemiravanja na radnom mestu”, istakao je Mladen Antonijević Priljeva iz IDEAS-a, navodeći da ova organizacija već godinama pruža kompanijama sveobuhvatnu podršku u razvoju, adaptaciji i primeni antidiskriminacionih mera i politika koje za cilj imaju obezbeđivanje pravednijeg i bezbednijeg radnog okruženja za sve LGBTI+ zaposlene.

 

Koliko se LGBTI+ osobe osećaju (ne)bezbedno u svom radnom okruženju govore i podaci IDEAS-ovog istraživanja da svaki deseti LGBTI+ zaposleni otvoreno izražava svoj identitet na poslu, a čak 51% krije svoju seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet. Značajan broj LGBTI+ zaposlenih izjavio je da je doživeo diskriminaciju na poslu ili prilikom traženja posla, a čak 40% veruje da ima manje mogućnosti za napredovanjem na radnom mestu samo zato što pripada ovoj društvenoj grupi.

 

Vodeće kompanije u Srbiji prepoznale su važnost unapređenja položaja LGBTI+ građana i građanki na tržištu rada i pokazale spremnost da aktivno rade na razvoju antidiskriminatornih politika i praksi. Skup je okupio više od 40 predstavnika/ca vodećih kompanija u Srbiji, od najvećeg privatnog poslodavca, preko finansijskog, farmaceutskog i trgovinskog sektora, do IT sektora. Okupljene kompanije zapošljavaju više od 30.000 ljudi u Srbiji, te veruju da svojim primerom mogu motivisati i ostale poslodavce da rade na stvaranju pravednijeg i bezbednijeg radnog okruženja u kojem nema mesta ni jednom obliku diskriminacije.