Poslednjih godina došlo je do porasta broja ljudi na globalnom nivou, uključujući decu, uključenih u migracione tokove. Deca i adolescenti koji učestvuju u migracijama su u posebnom riziku od povređivanja i imaju potrebe koje zahtevaju specifične i koordinisane akcije različitih sistema zaštite. Vođenje slučaja je osnovni metod kroz koji se organizuje zaštita dece uključene u migracije, a u Srbiji je za zaštitu dece i primenu vođenja slučaja u zaštiti odgovorna institucija centar za socijalni rad, kao osnovna ustanova sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou. 

 

Slično mnogim drugim tranzitnim zemljama duž mešovitih migracionih puteva, Srbija se suočava sa poteškoćama u prilagođavanju svog sistema vođenja slučaja kako bi zadovoljila potrebe dece uključene u migracije. Podrška vođenju slučaja u Srbiji pokrenuta je 2015. i 2016. godine kada je SOP za zaštitu dece izbeglica i migranata bez pratnje i razdvojene dece razvila nevladina organizacija IDEAS uz podršku UNICEF-a i UNHCR-a. Međutim, nakon što je migracioni tok oslabio i kontekst se promenio, od masovne migracije gde je većina dece prošla kroz teritoriju Srbije za manje od nedelju dana do manjeg broja dece koja dolaze u Srbiju, ali ostaju duže vreme u dugotrajnoj situaciji, još uvek nisu izvršene neophodne promene u SOP-u koje bi omogućile adekvatnu podršku deci uključenoj u migracije u dužem periodu njihovog boravka u Srbiji. Jedan od izazova koji se pojavio bila je potpuna implementacija pristupa vođenja slučaja deci koja učestvuju u migraciji u centrima za socijalni rad čija organizacija i resursi se teško usklađuju sa potrebama dece uključene u migracije, usled čega deca ostaju bez pristupa zaštiti i podršci kroz vođenje slučaja. Istovremeno ne postoje sistemski definisani mehanizmi za primenu prilagođenog vođenja slučaja u nevladinom sektoru, u kome rade brojni pružaoci usluga deci uključenoj u migracije i raseljavanje. Save the Children Italija, suočen sa sličnim teškoćama, pokrenuo je inicijativu za prilagođavanje postupaka i procedura vođenja slučaja potrebama dece u migracijama, kako bi se povećala dostupnost zaštite deci povećanjem koordinacije između različitih sektora, olakšavanjem pružanja usluga putem jasnih i bezbednih procedura upućivanja, mobilizacije podrške u zajednici i smanjenjem jaza između potreba dece i dostupnih usluga. U okviru projekta Save the Children analiza sistema vođenja slučaja u zaštiti dece uključene u migracije i kapaciteta partnera Save the Children u Srbiji za pružanje usluga vođenja slučaja deci, pokazala je da Srbija nema sistemski razvijen proces vođenja slučaja prilagođen deci i da u zaštiti dece postoji niz teškoća u koordinaciji i razumevanju pristupa prilagođenog detetu. Na osnovu razvijenog pristupa Koraci za zaštitu S2P – Zajedničkog rpistupa koji razvija Save the Children i utvrđenih nedostataka sistema vođenja slučaja u Srbiji za zaštitu dece uključene u migracije, razvijene su standardne operativne procedure za vođenje slučaja u zaštiti dece uključene u migracije, kako bi se stvorili osnovniresursi za unapređenje zaštite dece uključene u migracije i povećala dostupnost usluga radi postizanja njihove dobrobiti i zaštite. Standardne operativne procedure za vođenje slučaja u zaštiti dece uključene u migracije razvijene su u okviru projekta. 

 

Publikaciju preuzmite OVDE.