Izbeglice i migranti koji dolaze u Evropu iz udaljenih zemalja, poput Sirije, Avganistana, Irana, Iraka, Somalije i drugih, od zemlje porekla do Srbije prelaze dug i naporan put, koji karakterišu brojni rizici. Suočavaju se sa nasiljem, koje nad njima čine kriminalne grupe, krijumčari i policija, eksploatacijom, pljačkama, prolaze neprohodnim predelima, borave u nehigijenskim uslovima i suočavaju se sa drugim rizicima, koji mogu da izazovu privremene ili trajne fizičke ili psihičke traume. Najčešće putuju sa krijumčarima, koji su orijentisani na profit i ne vode računa o njihovom zdravlju i bezbednosti, neretko ih izlažući opasnostima. Takođe, na decu izbeglice i migrante porodice često vrše pritisak da u što kraćem roku stignu u zemlju destinacije, što ih izlaže dodatnim opasnostima. Sve to dovodi do povećane ranjivosti, a samim tim i do potrebe za adekvatnom zdravstvenom zaštitom i negom.

 

Svetska zdravstvena organizacija zdravlje izbeglica i migranata vidi kao kritičan element univerzalne zdravstvene zaštite koji predstavlja izazov za sve zemlje. Stoga je aprila 2019. godine razmatrala i usvojila Globalni akcioni plan za unapređenje zaštite zdravlja izbeglica i migranata. Cilj plana je poboljšanje globalnog zdravlja i dobrobiti izbeglica i migranata u okviru napora da se odgovori na zdravstvene potrebe celokupnog stanovništva, što bi obezbedilo inkluzivan i holistički pristup zdravstvenim potrebama izbeglica i migranata. Ovi globalni napori trebalo bi da obezbede najviši zdravstveni standard u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim instrumentima o jednakom pristupu uslugama javnog zdravlja.

 

Zakonodavstvo u Srbiji reguliše da svi stranci koji borave u Srbiji ili kroz nju prolaze imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, ali se obim i uslovi za ostvarivanje zdravstvene zaštite razlikuju u odnosu na status i uzrast stranca. Ministarstvo zdravlja je u sklopu projektnih aktivnosti koje finansira Evropska unija, obezbedilo da izbeglice i migranti mogu besplatno da dobiju neophodne medicinske usluge, nezavisno od njihovog statusa. Priručnik koji je pred vama sadrži smernice za pružanje kulturno kompetentnih zdravstvenih usluga.


Publikaciju možete preuzeti ovde.