Centri za socijalni rad se poslednjih godina suočavaju sa različitim izazovima u zaštiti dece izbeglica i migranata bez pratnje. Oslabljenih kapaciteta nakon uvođenja zabrane zapošljavanja, usporena je reforma rada centara koja je započeta 2011. godine. Dodatne izazove donela je velika izbeglička kriza 2015. godine, kada je preko teritorije Srbije prošlo više od 700.000 izbeglica i migranata.

Uprkos preduzetim merama koje su unapredile njihov rad, centri za socijalni rad se još uvek suočavaju sa značajnim teškoćama, pre svega u saradnji sa drugim institucija, a pre svih sa policijom i Komesarijatom za izbeglice i migracije. Tako, policijski službenici često ne sprovode pravovremenu identifikaciju dece, što ograničava mogućnosti rada centara za socijalni rad da ostvare zaštitu najboljeg interesa, jer nemaju osnov za stavljanje deteta pod starateljstvo i otvaranje vođenja slučaja. Istovremeno, postoji odsustvo koordinacije sa centrima za socijalni rad i prekoračenje zakonom propisanih ovlašćenja od strane Komesarijata za izbeglice i migracije prilikom odlučivanja o smeštaju dece izbeglica i migranata bez pratnje.

Smernice su razvijene radi osnaživanja i podizanja kapaciteta centara za socijalni rad za učešće u postupku identifikacije i određivanja statusa dece izbeglica i migranata bez pratnje. Njihov cilj je da pruže stručnim radnicima zaposlenim u centrima za socijalni rad detaljna uputstva za postupanje u različitim situacijama koja se odnose na postupke vođenja slučaja, odnosno pružanja usluga detetu. Međutim, same smernice adresiraju i ulogu centra za socijalni rad, kao organa starateljstva. U tom smislu, smernice obrađuju detaljno zaštitu najboljeg interesa deteta tokom postupka identifikacije i određivanja statusa, s osvrtom na relevantne domaće i međunarodne standarde u ovoj oblasti. Takođe, one daju smernice stručnim radnicima i ohrabruju ih da upotrebe brojne vansudske i sudske mehanizme zaštite najboljeg interesa deteta, kada utvrde da druge institucija i organizacije krše njihova prava i postupaju izvan granica svojih ovlašćenja, odnosno ne postupaju na adekvatan način.

Smernice je razvio Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, u partnerstvu sa UNHCR-om, u okviru projekta ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Srbiji“. Iako smernice nisu obavezujuće, važno je naglasiti da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržava njihovu primenu jer su u potpunosti zasnovane na zakonodavnom okviru Republike Srbije i obavezujućim međunarodnim izvorima.

Publikaciju možete preuzeti ovde.