“Još 2015. godine sam počela da radim teme koje se tiču izbeglica. Zapamtila sam njihove lične priče, bez obzira što je fokus u medijima uglavnom bio na brojevima. Kada imate jednu izbeglicu, onda znate njegovo ili njeno ime, prezime, razloge izbeglištva, ali kada se govori o stotinama, hiljadama i milionima ljudi koji prelaze preko naše teritorije, tu se lične priče gube. I gubi se empatija. Zato mi je bilo važno da fokus prebacimo na ljude, njihove sudbine, ali i na to šta mi, kao pojedinci, možemo da učimo da im olakšamo boravak u Srbiji”, rekla je naša uspešna novinarka Senka Vlatković Odavić objašnjavajući razloge uključivanja u volonterski Refugee Buddy program i velikoj želji da pomogne jednoj izbegličkoj porodici, majci sa troje dece.

Senki je bilo važno da u programu učestvuju i njeni sinovi, jer ne bi volela da odrastaju u društvu koje je lišeno empatije, a kakvo je, prema njenom mišljenju, postalo i naše društvo:

 

“Drago mi je što se radi o trojici dečaka iz Burundija koji su vizualno potpuno drugačiji od mojih sinova. Moji klinci su odmah shvatili da među njima nema nikakvih razlika, bez obzira što su oni plavokosi i svetle boje kože, a njihovi novi drugari crnokosi, sa dredovima i crne boje kože. Super je bilo što je tu bio i moj stariji sin koji dobro govori engleski i što su se jako brzo sporazumeli na tom nekom vršnjačkom nivou.“

 

Na žalost, zbog veoma lošeg zdravstvenog stanja, majka mladih Burunđana nije mogla da prisustvuje prvom susretu sa novim prijateljima iz Srbije:

 

„Ne mogu da zamislim koliko je teško kada pokušavaš da spaseš svoju decu i u tome te ne onemogućava samo situacija u kojoj si se našla, nego ti je neprijatelj i sopstveno zdravlje. To mi je verovatno najteža informacija koju sam o ovoj porodici dobila.“

 

Bez obzira što će druženje između Senkine i izbegličke porodice iz Burundija biti opušteno, ona će insistirati da dečaci nastave školovanje, jer je, smatra, to jedini način da se integrišu i ostanu u Evropi.

 

“Dečaci, sva trojica, moraju da nastave školovanje i svojom pameću i tom neverovatnom energijom koju imaju, pobede situaciju u kojoj su se našli“, zaključila je Senka.

 

REFUGEE BUDDY program osmišljen je da kroz volonterski pristup ojača socijalnu koheziju na lokalnom nivou. Prijatelji izbeglica su članovi srpskog društva koji su motivisani da pruže neformalnu podršku izbeglicama u zajednici kroz druženje, razgovor, pomoć, profesionalni razvoj, upoznavanje izbeglica sa društvenim aktivnostima i lokalnim društvenim mrežama. 

 

REFUGEE BUDDY program uspostavljen je u okviru projekta “Unapređenje inkluzije i integracije izbeglica u Srbiji” koji realizuje IDEAS, u saradnji sa Vladom Švajcarske.