Sprovedeni reformski proces sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, prethodnih godina bio je usmeren na usvajanje UN i EU standarda u oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava, s posebnim akcentom na zaštitu najugroženije dece i porodica kroz unapređenje njihovog pristupa sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se pružaju u porodici i zajednici. Ova inicijativa je, između ostalog, uključivala uvođenje usluga u zajednici namenjenih deci koja su bez roditeljskog staranja ili su riziku da ostanu bez istog, a sa ciljem da se deci i njihovim porodicama obezbedi podrška i alternativni oblici zaštite u odnosu na smeštaj dece u institucije.

Analiza reforme iz perspektive korisnika odnosiće se, pre svega, na podršku razvoju mreže dnevnih centara za decu sa smetnjama u razvoju, iniciranje transformacije dečjeg doma ”Mladost” (smanjenje broja korisnika i razvoj usluga u okviru doma), razvoj hraniteljstva kao alternativnog oblika zbrinjavanja dece bez adekvatnog roditeljskog staranja i reformu centara za socijalni rad i uvođenje metodologije vođenja slučaja radi unapređenje rada sa korisnicima.

Osnovna svrha analize je da se kroz razmatranje očekivanja i potreba dece i njihovih porodica unapredi dalja reforma sistema socijalne i dečije zaštite u Crnoj Gori, posebno zaštita dece koja su iz višestruko ugroženih i isključenih porodica. Cilj analize je da oceni koje koristi su deca i njihove porodice dobile od unapređenja sistema socijalne zaštite, odnosno da odgovori na pitanje kako i u kojoj meri je sistem zaštite dece unapređen u poslednjih pet godina iz perspektive korisnika. Specifično, analiza treba da odgovori na pitanje koji segmenti reforme predstavljaju dobre prakse iz perspektive korisnika, kao i šta su izazovi u daljem toku reformi.

 

Projekat realizuje IDEAS, uz finansijsku podršku UNICEF-a i UNDP-a, a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja Crne Gore.