U cilju jačanja odgovora na rodno zasnovano nasilje u vanrednim i humanitarnim situacijama, Danski savet za izbeglice (DRC) je, zajedno sa Centrom za istraživanje i razvoj društva IDEAS, održao radionicu za zaposlene na terenu i pravne zastupnike i zastupnice.

 

”Svrha radionice bila je sticanje dodatnih znanja o rodno zasnovanom nasilju, razmena iskustava i diskusija o određenim situacijama i dilemama kako bi se dao efektivan i efikasan odgovor osobama sa iskustvom nasilja ili osobama koje su u riziku”, naglasila je Bojana Balević, predavačica i koordinatorka projekta i dodala da su u izbegličkoj populaciji rodno zasnovanom nasilju izložene najviše žene i devojčice, ali i pripadnici i pripadnice LGBT populacije.

 

Jana Stanojević, pravna zastupnica u IDEAS-u i učesnica radionice istakla je značaj dodatne edukacije o rodno zasnovanom nasilju, pogotovo u izbegličkom kontekstu.

 

”Bilo mi je značajno da saznam na koji način da pristupim ranjivim osobama, pogotovo ženama koje su pretrpele nasilje, a dolaze iz različitih kulturnih sredina. U nekim kulturama je patrijarhalni normativ toliko prisutan i snažan, da žene često na nasilje gledaju kao na nešto prihvatljivo”, rekla je Stojanović i dodala da je izuzetno važno pokazati razumevanje i empatiju, ali i objasniti ženama da nasilje nema opravdanje, da je zakonom zabranjeno na evropskom kontinentu, te da je neophodno reagovati na vreme i prijaviti nasilnika.

 

Radionica o rodno zasnovanom nasilju je deo aktivnosti koje su realizuju na osnovu Memoranduma o saradnji između organizacija DRC i IDEAS, a uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice u Republici Srbiji (UNHCR Srbija).