U okviru projekta ”Unapređenje informisanosti i pristupa pravima osoba sa invaliditetom kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT)”, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS, pokrenuo je online kampanju MOJA PRAVA MOJE SVE. Cilj kampanje je pružanje podrške osobama sa invaliditetom da se bolje informišu o svojim pravima i dostupnim uslugama, ali i da se podstaknu na aktivizam i učešće u donošenje odluka koje bi im obezbedile bolji kvalitet života u zajednici.

 

Kampanja MOJA PRAVA MOJE SVE predstavlja platformu na društvenim mrežama Facebook i Instagram uz pomoć koje se na savremen, jednostavan i efikasan način komunikacije dele korisne informacije o pravima i uslugama osobama sa invaliditetom, povećava vidljivost različitih inicijativa i promovišu primeri dobre prakse koje su uspostavile organizacije civilnog društva i pojedinci. Istovremeno, kroz projektne aktivnosti i kampanju ostvaruju se kontakti i sa donosiocima odluka i  stvara mreža koja će u perspektivi razvijati nove mehanizme inkluzivnih zajednica.

 

Kroz online kampanju pruža se mogućnost osobama sa invaliditetom da neposredno i lično iznose svoja iskustva i predloge o tome na koji način se može odgovoriti na brojne probleme sa kojima se ova društvena grupa svakodnevno suočava: na tržištu rada i zapošljavanja, prilikom ostvarivanja usluga socijalne zaštite, pristupa zdravstvu, obrazovanju, u ostvarivanju prava na roditeljstvo itd. Na osnovu realnih potreba osoba sa invaliditetom i omogućavanjem njihovog aktivnog uključivanja u rad relevantnih institucija sistema, doprinosimo da se ostvari jedno od najvažnijih ljudskih prava – pravo na participaciju.

 

Platforma pruža priliku i svim ostalim građanima i građankama da se bolje informišu o problemima i barijerama sa kojima se susreću njihovi sunarodnici sa invaliditetom i aktivnije uključe u izgradnju ravnopravnog društva.

 

Zapratite naše naloge na društvenim mrežama – na Instagramu @_moje.sve i na Facebooku @prati.moje.sve. Neka se glas svih koji žele da kreiraju ravnopravnije i bolje društvo za sve građane i građanke što dalje i što bolje čuje.

 

Projekat ”Unapređenje informisanosti i pristupa pravima osoba sa invaliditetom kroz upotrebu IKT” IDEAS realizuje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na teritoriji cele Srbije.