Iako zakonski okvir tretira i muškarce i žene jednako po pitanju prava na nasleđivanje, u našem društvu su i dalje veoma često prisutne predrasude, stereotipi i štetna uverenja da žene treba da se odriču nasledstva u korist brata ili drugih muških srodnika.

 

“Pravo na nasledstvo – jednako za sve“ pruža sažet pregled zakonodavnog okvira, objašnjenja osnovnih pojmova u naslednom pravu, najčešća pitanja i odgovore, kao i informacije o tome koje su posledice odricanja od nasledstva i kome se osobe mogu obratiti za pravnu pomoć i savet.

 

Vodič možete preuzeti OVDE.